ประวัติผู้พัฒนาระบบ
นายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอแม่ลาว
สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เว็บไซต์ : www.wasan.me
youtube channel : ครูเชนดอทคอม
Facebook : sanykung
Line ID : sanykung
ส่งบทความนี้ไปที่

ประวัติการศึกษา
👉 กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท การบริหารสถานศึกษา ม.พิษณุโลก
👉 ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
👉 ม.ปลาย กศน.อำเภอเมืองพะเยา
👉 ม.ต้น กศน.อำเภอเมืองพะเยา
👉 ประถม กศน.อำเภอเมืองพะเยา

ประวัติการทำงาน
👉 นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 16 ก.พ. 2561 ถึงปัจจุบัน
👉 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2560
👉 ครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอเมืองพะเยา พ.ศ. 2559
👉 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอเมืองพะเยา พ.ศ. 2558
👉 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กศน.อำเภอเมืองพะเยา พ.ศ. 2556

ประสบการณ์และผลงาน
👉 ทีมงานพัฒนาระบบทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam สำนักงาน กศน.
👉 ทีมงานพัฒนาระบบรายงานข่าว PR Smart ONIE สำนักงาน กศน.
👉 ทีมงานพัฒนาระบบเรียนรู้ภาษามลายูกลาง สถาบัน กศน.ภาคใต้
👉 ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ สถาบันทางไกล หลักสูตรเวชศัลยกรรมเพื่อการเสริมสวย DCAP
👉 ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ และระบบลงทะเบียนออนไลน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
👉 ออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
👉 ออกแบบและพัฒนาระบบห้องเรียนออนไลน์ Maelao Learning กศน.อำเภอแม่ลาว
👉 ออกแบบและพัฒนาระบบรายงานข่าว ML News กศน.อำเภอแม่ลาว
👉 ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ออนไลน์ กศน.อำเภอแม่ลาว และ กศน.ตำบล
👉 ออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว
👉 ออกแบบและพัฒนาระบบหนังสือออนไลน์ Book online ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว
👉 ออกแบบและพัฒนาระบบ CEI NFE Knowledge Management สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
👉 ออกแบบและพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
👉 ออกแบบและพัฒนาช่องการศึกษา CEI channfe สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
👉 ออกแบบและพัฒนาระบบ M-Learning Classroom กศน.อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
👉 ออกแบบพัฒนาระบบ การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมาร์ทโฟน กศน.อำเภอเมืองพะเยา
👉 วิทยากร ดิจิทัลชุมชน ครู ก.
👉 วิทยากร เน็ตประชารัฐฯ
👉 วิทยากร ร้านค้าออนไลน์
👉 วิทยากร ระบบทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam สำนักงาน กศน.
👉 วิทยากร PR Smart ONIE สำนักงาน กศน.
👉 วิทยากร ระบบห้องเรียนออนไลน์ Maelao Learning กศน.อำเภอแม่ลาว
👉 วิทยากร ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom
👉 วิทยากร ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
👉 วิทยากร ระบบหนังสือออนไลน์ Book online
👉 วิทยากร อบรมเว็บไซต์ออนไลน์ กศน.จังหวัด กศน.อำเภอ กศน.ตำบล และ ห้องสมุดประชาชน