📚 จำนวนห้องสมุดทั้งหมด : 324 แห่ง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยะลา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอธารโต

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบตง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกรงปินัง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

กศน.ตำบลปงตำ

สังกัด : สำนักงาน​กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสัตหีบ

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี

ทองหลาง

สังกัด : นครราชสีมา

กศน.ตำบลเกาะสะท้อน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

กศน. อำเอเมืองอุทัยธานี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

กศน.อำเภอบ้านนาสาร

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางชุมน้อย

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดเชียงใหม่

กศน.ตำบลนางัว

สังกัด : สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี

กศน.อำเภอลี้

สังกัด : กศน.จังหวัดลำพูน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

กศน.ตำบลสันติสุข

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาปีปทุม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสันทราย

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุด กศน.ตำบลแม่สรวย

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุด กศน.ตำบลตานี

สังกัด : สุรินทร์

ห้องสมุดอำเภอแก่งคอย

สังกัด : กศน.สระบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยปราการ

สังกัด : สำนักงาน กศน.อำเภอไชยปราการ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสูงเม่น

สังกัด : สำนักงาน กศน .จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

กศน.อำเภอฉะเชิงเทรา

สังกัด : กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

สังกัด : สำนักงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร

ศว.ยะลา

สังกัด : สำนักงาน กศน.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่อาย

สังกัด : กศน.จ.เชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดบึงกาฬ

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองราชบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอละแม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

ห้องสมุดออนไลน์ กศน.เขตลาดพร้าว

สังกัด : สำนักงาน กศน.กทม.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านดุง

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน

สังกัด : กศน.จังหวัดชุมพร

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอคำชะอี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอช้างกลาง

สังกัด : นครศรีธรรมราช

กศน.อำเภอทุ่งหว้า

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

กศน.ตำบลหนองยาง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

กศน.ตำบลต้นโพธิ์

สังกัด : สิงห์บุรี

ห้องสมุดตำบลบ้านเอื้อง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง

สังกัด : กศน.จังหวัดสตูล

กศน.ตำบลฟ้าฮ่าม

สังกัด : เชียงใหม่

กศน.ตำบลอินคีรี

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

กศน.เขตบางคอแหลม

สังกัด : สนง.กศน.กทม.

กศน.ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี

กศน.ตำบลตาสิทธิ์

สังกัด : กศน.จังวัดระยอง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนครหลวง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำเกลี้ยง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

กศน.ตำบลหนองกุงทับม้า

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชโย

สังกัด : กศน.อำเภอไชย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

กศน.ตำบลเวียงต้า

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัว

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าบ่อ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหว้านใหญ่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยุห์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระแสสินธุ์

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา

กศน.ตำบลกุดผึ้ง

สังกัด : สำนักงาน​กศน.จังหสัดหนองบัวลำภู

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแสง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

กศน.ตำบลหนองแวง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวัฒนานคร

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

กศน.ตำบลโคกสูง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

ห้องสมุดประชานอำเภอโคกสูง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอโพธิ์ทอง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังอ่างทอง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอราษีไศล

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

กศน.ตำบลวังคีรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

กศน.ตำบลโกรกพระ

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกรกพระ

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า

สังกัด : สำนักงาน.กศน.จังหวัดบึงกาฬ

กศน.ตำบลทับยา

สังกัด : กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

ห้องสมุดประชาชนเทพสถิต

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแห้ว

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

กศน.ตำบลแม่วะ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

กศน.อำเภอเชียงของ

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดเชียงราย

ประชาชนอำเภอค้อวัง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี

สังกัด : กศน.จังหวัดลพบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขารุวรลักษบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้ำเย็น

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสรรคบุรี

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดชัยนาท

กศน.ตำบลโนนรัง

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองราชบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคาน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

กศน.ตำบลบึงสามพัน

สังกัด : เพชรบูรณ์

กศน.ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสาไห้

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงกลาง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา

สังกัด : กศน.จังหวัดสระแก้ว

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองไผ่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

กศน.ตำบลม่วงยาย

สังกัด : ศูนย์กศน.อำเภอเวียงแก่น

กศน.ตำบลทุ่งกล้วย

สังกัด : สำนักงานกศน.จังกวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอดอกคำใต้

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชน​"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอ​ช้างกลาง​

สังกัด : สำนักงาน​ กศน.นครศรีธรรมราช​

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมทวน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สังกัด : กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอธาตุพนม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

กศน.ตำบลลาดหญ้า

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ริม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดกศน.ตำบล​นา​โบสถ์​

สังกัด : สำนักงาน​กศน.จังหวัด​ตาก​

ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

ห้องสมุดประชาชนอำเภอจักราช

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอประจันตคาม

สังกัด : จังหวัดปราจีนบุรี

กศน.อำเภอแม่สะเรียง

สังกัด : แม่ฮ่องสอน

องสมุดประชาชนอำเภอศิลาลาด

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแสง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเหลื่อม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางไทร

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนคูณ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจันทร์

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าศาลา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเดา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเมิง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรัง

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดมหาสารคาม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอนุธยา

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสวี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอด

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากฟ้า

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ

สังกัด : สำนักงาน​ กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ห้องสทุดประชาชนอำเภอพระทองคำ

สังกัด : สำนักงาน กศน. อำเภอพระทองคำ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโก

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภออาจสามารถ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

ห้องสมประชาชนอำเภอโกรกพระ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

สังกัด : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอจุน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

สังกัด : จังหวัดสุโขทัย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางใหญ่

สังกัด : กศน.จังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอหนองฉาง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สังกัด : สำนักงาน กศน. นครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่แพลแย

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเขาหลวง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

กศน.ตำบลบุดี

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านลาด

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวานรนิวาส

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอชุมพวง นครราชสีมา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกระทถ่มแบน

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาคร

กศน.ตำบลท่าช้าง

สังกัด : อุบลราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยุหะคีรี

สังกัด : สำนักงาน กศนอำเภอพยุหะคีรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแก้งสนามนาง

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง

กศน.ตำบลวาวี อ.แม่สรวย

สังกัด : สำนักงาน กศน.จ.เชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอปากช่อง

สังกัด : สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวเชด

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเถิน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดอำเภอไพศาลี อำเภอไพศาลี

สังกัด : สำนักงานกศน. จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะ

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

สังกัด : กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุขสำราญ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชน จังหวัดชลบุรี

สังกัด : สำนักงาน จังหวัดชลบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะนาเระ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้

สังกัด : จังหวัดภูเก็ต

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม

สังกัด : กศน.จังหวัดนครพนม

สำนักงาน​ กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

สังกัด : สำนักงาน​ กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองปรือ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอทองผาภูมิ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดระชาชนอำเภอสังขละบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.กาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ​วังสมบูรณ์​

สังกัด : สำนักงาน​ กศน.จังหวัดสระแก้ว​

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมทวน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยกระเจา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสากเหล็ก

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมอ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดอำเภอท่ามะกา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีประจันต์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาคิชฌกูฏ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สังกัด : สำนักงาน​ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชน"เแลิมราชกุมารี"อำเภอกระทุ่มแบน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังหิน

สังกัด : สำนักงาน กศนฬจังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดปนะชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอปักธงชัย

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมคีรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"เขาขุนพนม

สังกัด : กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชะอวด

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางขัน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านมะขามเตี้ย

สังกัด : สำนักงานกศน.กาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุุรินทร์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมายอ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะขาม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดอำเภอหนองเสือ

สังกัด : สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรัง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะเปอร์

สังกัด : กศน.จังกวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสายบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะพ้อ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหริ่ง

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะปง

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองจิก

สังกัด : สำนักงาน จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชำนิ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

สังกัด : กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัย

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ห้องสมุด​ประชาชน​อำเภอ​รัตนบุรี​

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์​

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอวิเศษชัยชาญ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหล่อ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลับแล

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนดินแดง

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา

สังกัด : สำนักงานกศน. จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตภูมิ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระแสง

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิภาวดี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

สังกัด : สำนักงานกศน.บุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเคียนซา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา

สังกัด : สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบัวทอง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดจับ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนแดง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท้ายเหมือง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานสกา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะช้าง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด

ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านนาเดิม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอราษีไศล

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ห้องสมุดจังหวัดพะเยาพะเยา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหม่อม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกาญจนดิษฐ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสัตหีบ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าม่วง

สังกัด : สำนักงานกศน. จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบึงบูรพ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลับแล

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกันทรารมย์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล

สังกัด : กศน.จังหวัดสตูล

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"เขตตลิ่งชัน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"เขตตลิ่งชัน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางคล้า

สังกัด : สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสัตหีบ

สังกัด : สำนักงาน​ก.ศ.น​ อำเภอสัตหีบ