📚 จำนวนห้องสมุดทั้งหมด : 159 แห่ง

ห้องสมประชาชนอำเภอโกรกพระ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางใหญ่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

สังกัด : กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเดา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอจุน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

สังกัด : จังหวัดสุโขทัย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางใหญ่

สังกัด : กศน.จังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอหนองฉาง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

สังกัด : สำนักงาน กศน. นครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่แพลแย

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

หน้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก

สังกัด : สำนักงาน​กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเขาหลวง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

กศน.ตำบลบุดี

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านลาด

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกระทถ่มแบน

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเถิน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะ

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุขสำราญ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชน จังหวัดชลบุรี

สังกัด : สำนักงาน จังหวัดชลบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะนาเระ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้

สังกัด : จังหวัดภูเก็ต

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม

สังกัด : กศน.จังหวัดนครพนม

สำนักงาน​ กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

สังกัด : สำนักงาน​ กศน.จังหวัดสิงห์บุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองปรือ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอทองผาภูมิ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดระชาชนอำเภอสังขละบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.กาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอ​วังสมบูรณ์​

สังกัด : สำนักงาน​ กศน.จังหวัดสระแก้ว​

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมทวน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยกระเจา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสากเหล็ก

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมอ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดอำเภอท่ามะกา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีประจันต์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาคิชฌกูฏ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี

สังกัด : สำนักงาน​ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชน"เแลิมราชกุมารี"อำเภอกระทุ่มแบน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังหิน

สังกัด : สำนักงาน กศนฬจังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก

ห้องสมุดปนะชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอปักธงชัย

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมคีรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"เขาขุนพนม

สังกัด : กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชะอวด

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางขัน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านมะขามเตี้ย

สังกัด : สำนักงานกศน.กาญจนบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบัวทอง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุุรินทร์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมายอ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะขาม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดอำเภอหนองเสือ

สังกัด : สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอแม่สะเรียง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอตาคลี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรัง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะเปอร์

สังกัด : กศน.จังกวัดระนอง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสายบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะพ้อ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหริ่ง

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะปง

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองจิก

สังกัด : สำนักงาน จังหวัดปัตตานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชำนิ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

สังกัด : กศน.จังหวัดลำปาง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัย

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะเปอร์

สังกัด : กศน.จังหวัดระนอง

ห้องสมุด​ประชาชน​อำเภอ​รัตนบุรี​

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์​

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอวิเศษชัยชาญ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอประจันตคาม

สังกัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประจันตคาม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหล่อ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะปง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลับแล

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนดินแดง

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา

สังกัด : สำนักงานกศน. จังหวัดยะลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตภูมิ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระแสง

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิภาวดี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

สังกัด : สำนักงานกศน.บุรีรัมย์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเคียนซา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา

สังกัด : สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบัวทอง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดจับ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว

สังกัด : สำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนแดง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล

สังกัด : สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท้ายเหมือง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานสกา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะช้าง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด

ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านนาเดิม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอราษีไศล

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

ห้องสมุดจังหวัดพะเยาพะเยา

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหม่อม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเหลื่อม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกาญจนดิษฐ์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสัตหีบ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

ผู้ดูแลระบบ

สังกัด : แม่ลาว