📚 กศน.อำเภอทุ่งหว้า มีหนังสือจำนวน : 30 เล่ม

ส้มตำ

ผู้แต่ง : กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

การปลูกมะระขี้นก

ผู้แต่ง : ห้องสมุดประชาชนโนนคูณ
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

วรรณกรรม 50 เรื่องที่ต้องอ่านก่อนโต

ผู้แต่ง : สสส.
เลขหมู่ : 9
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

คนไทยเชื้อสายเวียดนามในนครพนม

ผู้แต่ง : รุ่งฤดี พิพัฒนกิจ
เลขหมู่ : 10
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

บุคลิกการอ่านหนังสือ

ผู้แต่ง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
เลขหมู่ : 8
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

นโยบายและจุดเน้น กศน.2563

ผู้แต่ง : กระทรวงศึกษาธิการ
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

วิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง : กระทรวงศึกษาธิการ
เลขหมู่ : 6
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

สุขศึกษา พลศึกษา

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

15 สูตรขนมไทย

ผู้แต่ง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตภูมิ
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ศิลปะการครองใจลูกค้า

ผู้แต่ง : ไบรอัน เคล็กท์
เลขหมู่ : 2
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ถ้ำเลสเตโกดอน

ผู้แต่ง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
เลขหมู่ : 10
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

วิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 6
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทางดิจิทัล

ผู้แต่ง : สสส.
เลขหมู่ : 7
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ของขวัญจากนางฟ้า

ผู้แต่ง : สพฐ.
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

คู่มือกระเป๋าผ้า

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

โควิด-19 คืออะไร

ผู้แต่ง : EPI
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

วิธีทำกล้วยปิ้ง

ผู้แต่ง : คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ไทยรัฐ

ผู้แต่ง : ไทยรัฐ
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

เดลินิวส์

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

เกษตรก้าวหน้า

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 7
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

การปลูกกล้วยหอมทอง

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

คม ชัด ลึก

ผู้แต่ง : หนังสือพิมพ์
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ขนมหวาน อาหารคาว

ผู้แต่ง : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขหมู่ : 8
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

อาหารไทย

ผู้แต่ง : เชฟคิตตี้ วงศ์ประเสริฐ
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

สูตรทำอาหารไทย

ผู้แต่ง : Sharp
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

การปลูกมะนาวในกระถาง

ผู้แต่ง : บ้านดอนตะลุมพุก
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

สุขศึกษา พลศึกษา

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

ลูกเป็ดกลับใจ

ผู้แต่ง : สสส.
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า

การปลูกผักสำหรับคนเมือง

ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการเกษตร
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.อำเภอทุ่งหว้า