📚 ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ มีหนังสือจำนวน : 129 เล่ม

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

ผู้แต่ง : วีรพร นิติประภา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

คู่มือครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

Mindhunter ล่าปมวิปลาส ยอดฆาตกร

ผู้แต่ง : Mark Olshaker , John E. Douglas
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

อิคิไก - ความหมายของการมีชีวิตอยู่

ผู้แต่ง : Ken Mogi
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ONE OF US IS LYING บอกแล้วไงว่าไม่ได้ฆ่า

ผู้แต่ง : Karen M. McManus
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

โดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจ sweet bean

ผู้แต่ง : Durian Sukegawa
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

The Shape of Water เดอะ เชป ออฟ วอเตอร์

ผู้แต่ง : Daniel Kraus , Guillermo del Toro
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ตับอ่อนเธอนั้นขอฉันเถอะนะ

ผู้แต่ง : Maxx Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

แสตมป์ของพ่อ ดวงตราในดวงใจ

ผู้แต่ง : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ปลาทอง กระบองเพชร และ พจนานุกรม

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน บ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

MY THAILAND Shopping Guide

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

อ้วนและอ้วนลงพุง

ผู้แต่ง : สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

STAND

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

O TOP

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

อ่อนหัตถ์

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

คู่มือ ชวนขยับ

ผู้แต่ง : สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

Lock In - จิตลวงร่าง

ผู้แต่ง : John Scalzi
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

หาย

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ลายสาระ Lie sara

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

แจ่ม

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

คนสวน

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

บ้านจัดสรรค์

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

Dark Matter ลวงล่าเงา

ผู้แต่ง : Blake Crouch
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

The Borrowed หักเหลี่ยมคดีบาป มือปราบเฉือนคม

ผู้แต่ง : เฉินเฮ่าจี
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

สมศรี - TK Young Writer 2016

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ผนังสือ - TK Young Writer 2016

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

หนังใหญ่ - TK Young Writer 2015

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ampus Star issue 65 : Oct 2018

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

Weekend issue 123 : Sep 2018

ผู้แต่ง : บริษัท แม่บ้าน จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

GOSSIP STAR Free copy issue 594 : Sep 2018

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้อสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

Snap Magazine issue 54 : Sep 2018

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ปี3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ปี2 ตอน ยุทธจักรสำนักฝัน

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ตลาด -WHY-

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เสนอหน้า

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

baum - โบม

ผู้แต่ง : ข้าวเหนียว
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

พม่า พัก รัก Lost in Myanmar

ผู้แต่ง : รตี.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

คู่มือ Happy Money ตอน เคล็ดลับสร้างสุข

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดหุ่น
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

Howl issue 19 : Oct 2018

ผู้แต่ง : Howlpublishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

หลากหลายสรรพสัตว์

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ออละออ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

มหัศจรรย์พันธุ์ไม้

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ออละออ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

การเดินทางของความสุข

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เรือใบใจกล้า

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เมฆน้อยของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

วาดภาพตามพ่อ

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เพลงแผ่นดิน

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

กล้องของใคร

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ในหลวงของฉัน

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

In A Dark, Dark Wood รัตติกาลอำมหิต

ผู้แต่ง : Ruth Ware
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

The our Story กังหันกับพัดโบก

ผู้แต่ง : หมอตุ๊ด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ZOO สัตว์ สยอง โลก

ผู้แต่ง : James Patterson / Michael Ledwidge
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เงินทองต้องวางแผน ตอน สร้างสุขวัยเกษียณ... ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้แต่ง : Thailand Securities Institute (TSI)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เงินทองต้องวางแผน ตอน คู่มือปลูกเงินให้งอกเงย

ผู้แต่ง : Thailand Securities Institute (TSI)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เวโรนิกามาร์ส กับคดีปริศนาเล่ห์ราคะ

ผู้แต่ง : ROB THOMAS / JENNIFER GRAHAM
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

บวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร

ผู้แต่ง : sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผู้แต่ง : sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

การประยุกต์ธรรมะ พระสงฆ์กับโรคเอดส์

ผู้แต่ง : กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

พ่อผมเป็นมหา

ผู้แต่ง : อ.วศิน อินทสระ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

บ่อเกิดแห่งบุญ

ผู้แต่ง : ดร.สนอง วรอุไร
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว

ผู้แต่ง : พระมหาวิเชียร ชินว์โส
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

คู่มือบัณฑิตของแผ่นดิน

ผู้แต่ง : เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

กองทัพทั้งสิบของมาร

ผู้แต่ง : พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

หลวงตาเล่าให้ฟัง

ผู้แต่ง : หลวงตามหาบัว
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

มนุษยธรรม

ผู้แต่ง : สมเด็จพระญาณสังวร
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ฉลาดไม่จำกัดกาล

ผู้แต่ง : พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

คนพาล-บัณฑิต

ผู้แต่ง : ธรรมะอินเทรนด์
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ฉันอย่างไร หัวใจแข็งแรง

ผู้แต่ง : นางสาวมณีรัตน์ เตชะวิเชียร, ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล, ผศ.ดร.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เพ้อ

ผู้แต่ง : อ้อมใจ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

PINES เมืองลวง คนเลือน

ผู้แต่ง : Blake Crouch
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

คู่มือ Happy Money เพื่อความสุขทางการเงิน

ผู้แต่ง : คุณอริศรา ฮัววานิช
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

มือถือในมือเด็ก

ผู้แต่ง : หริรักษ์ มงคลพร
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

InstantTAX คู่มือลดภาษี สั้น ง่าย ใช้ได้ทันที ประจำปี 2557

ผู้แต่ง : TaxBugnoms
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

พูดจาภาษาเบาหวาน

ผู้แต่ง : บุคลากรสายการแพทย์และพยาบาลชุมชน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

AROUND issue 103 : Oct 2018

ผู้แต่ง : Lifestyle Travel Media Co.,Ltd
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

Campus Star issue 66 : Nov 2018

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

All About Japan issue 20 : Aug 2015

ผู้แต่ง : abjmagazine
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ชีวจิต ฉบับที่ 483 (16 พฤศจิกายน 2561 ซาบีน่า)

ผู้แต่ง : เอื้อมพร แสงสุวรรณ บรรณาธิการ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

บ้านและสวน ฉ.507 (พ.ย.61)

ผู้แต่ง : ภัทรศิริ โชติพงศ์สันติ์ บรรณาธิการ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เลห์รักบุษา

ผู้แต่ง : ณารา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ปฐพีไร้พ่าย เล่ม 1

ผู้แต่ง : จิ่วลู่เฟยเซียง (九鹭非香)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ปฐพีไร้พ่าย เล่ม 2

ผู้แต่ง : จิ่วลู่เฟยเซียง (九鹭非香)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 30 ฉบับ 677 สิงหาคม 2561

ผู้แต่ง : มติชน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร แพรว ปีที่ 40 ฉบับที่ 940 พฤศจิกายน 2561

ผู้แต่ง : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร Room Vol.16 No.183 November -December 2018

ผู้แต่ง : ดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

วารสาร อ.ส.ท ฉบับเดือนตุลาคม 2561

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

แพ้ทางกามเทพ

ผู้แต่ง : ยามเช้า
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ

ผู้แต่ง : วีรพร นิติประภา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร "คิด" Creative Thailand พฤศจิกายน 2561 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

ผู้แต่ง : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร Gossip Star Issue 595

ผู้แต่ง : บริษัท โมโนเจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

แสนเล่ห์กลรัก

ผู้แต่ง : กรรัมภา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ดวงกัลยา

ผู้แต่ง : ณวลัย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

บุพเพรักร้อยลิขิต

ผู้แต่ง : ราตรีนิมิต
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ปลิวลมลวง

ผู้แต่ง : ปิยะพร ศักดิ์เกษม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ตำรารักยอดดวงใจ

ผู้แต่ง : รอมแพง
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ซ่อนรักไว้ในลมหนาว

ผู้แต่ง : ณารา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

รักพลิกล็อค

ผู้แต่ง : เทพิตา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

All About Japan issue 11 : Dec 2014

ผู้แต่ง : abjmagazine
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร บ้านและสวน ปีที่ 43 ฉบับที่ 508 เดือนธันวาคม 2561

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร My Home No.100 December 2018-January 2019

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 31 ฉบับ 685 ธันวาคม 2561

ผู้แต่ง : มติชน, สนพ.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ระบำสายรุ้ง

ผู้แต่ง : ภาพิมล
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

วารสาร อ.ส.ท ฉบับเดือนธันวาคม 2561

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

Room Vol.16 No.184 January-February 2018

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

ผู้แต่ง : สมปอง คงนิ่ม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เจ้าสาวลายเสือ

ผู้แต่ง : ชลาลัย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

พลิกเวลาล่ารัก

ผู้แต่ง : ณารา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร แพรว ปีที่ 40 ฉบับที่ 943 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร ชีวจิต No.508 December 2019

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร ชีวจิต No.509 December 2019

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร ชีวจิต No.511 January 2020

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร แพรว ปีที่ 41 ฉบับที่ 951 ตุลาคม 2562

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยนิตยสาร แพรว ปีที่ 41 ฉบับที่ 953 ธันวาคม 2562

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร แพรว ปีที่ 41 ฉบับที่ 955 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร บ้านและสวน ปีที่ 44 ฉบับที่ 521 เดือนมกราคม 2563

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ตุ๊กตุ๋ย

ผู้แต่ง : เพลินพร ผิวงาม
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

การเงิน 101

ผู้แต่ง : Money Buffalo (พี่ทุย)
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 32 ฉบับ 709 ธันวาคม 2562

ผู้แต่ง : มติชน
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 32 ฉบับ 711 มกราคม 2563

ผู้แต่ง : มติชน
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 32 ฉบับ 713 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แต่ง : มติชน
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

เล่นสนุกกับน้ำ

ผู้แต่ง : Wang Chao ผู้แปล วิภาดา สุทธิโรจน์
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

โบตั๋นเลือดมังกร

ผู้แต่ง : พยัคฆ์ขาว
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร Room Vol.17 No.190 February-April 2020

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

ซ่อนร้ายแสนรัก

ผู้แต่ง : มิณรญา
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ

นิตยสาร บ้านและสวน ปีที่ 44 ฉบับที่ 524 เดือนเมษายน 2563

ผู้แต่ง : อัมรินทร์
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ