📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม มีหนังสือจำนวน : 44 เล่ม

การพัฒนา นักสื่อความหมายชุมชน

ผู้แต่ง : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

ผู้แต่ง : จิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

ผู้แต่ง : สนง.กศน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ประวัติอำเภทุ่งเสลี่ยม

ผู้แต่ง : นายสุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1

ผู้แต่ง : สนง.กศน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง : สนง.กศน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยา่นยนต์

ผู้แต่ง : สมปอง คงนิ่ม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

โอกาสของธุรกิจไทยใน AEC ความฝันหรือความเป็นจริง ?

ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี
เลขหมู่ : 5
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

แนวทางการดำเนินงานจัดการศึกษาต่อเนื่อง(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ผู้แต่ง : สนง.กศน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

บทกวีประวัติอำเภอทุ่งเสลี่ยม (รักถิ่นฐานบ้านเกิด )

ผู้แต่ง : นายสุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 9
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

แนวทางการเทียบโอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช )

ผู้แต่ง : สนง.กศน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

บทร้อยกรองตำบลกลางดง (รักถิ่นฐานบ้านเกิด )

ผู้แต่ง : นายสุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 9
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

กิจกรรมวิ่งเปิดบ้านปั่นเปิดเมืองอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ผู้แต่ง : นายสุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 5
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

บทกลอนวิ่งเปิดบ้านปั่นเปิดเมือง@ทุ่งเสลี่ยม

ผู้แต่ง : นายสุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 5
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

นกค๊อกคาเทล สายพันธุ์นกสวยงาม น่าเลี้ยง ชวนหลงใหล

ผู้แต่ง : petcitiz.info
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

นกเลิฟเบิร์ด นกคู่รักสุดสวีท ที่ใครเห็นต้องหลงรัก !

ผู้แต่ง : pet.kapook
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

นกหงส์หยก นกขนาดเล็ก สีสันสวยงาม

ผู้แต่ง : pet.kapook
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

การถอดบทเรียนการทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก บ้านหนองตาเพ็ง

ผู้แต่ง : กศน. อำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ประเพณีและวัฒนธรรม ของอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : สุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

“แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำเนินการ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ป่าชุมชนตำบลไทยชนะศึก ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เกษตรทฤษฏีใหม่

ผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famaer ประจำปี 2562

ผู้แต่ง : รามณรงค์ โตนชัยภูมิ , จิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

(Best Practice) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลและเปิดร้านค้าออนไลน์ หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และการโปรโมทสินค้า ศูนย์จาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (OOCC)

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

ผู้แต่ง : นายสิน สื่อสวน
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้แต่ง : นางสาวจิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สายงานบริหารสถานศึกษา

ผู้แต่ง : จิรวรรณ จันทไชย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

บทร้อยกรอง ๖๐ ปีอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ผู้แต่ง : สุธรรม ทิพพหา
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ความรู้ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ สาหรับแพทย์

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกบั COVID-19 จากโรคติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมร ลีลารัศมี
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นภาคเหนือ

ผู้แต่ง : https://sites.google.com
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ประเพณีสงกรานต์

ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์งานจัดตั้งและบริการห้องสมุด

ผู้แต่ง : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

คู่มือการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้แต่ง : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

หนังสือประกอบภาพ กระต่ายน้อย

ผู้แต่ง : สุรางค์ แหยมคง
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

รู้ทันมหันตภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภัยเงียบใกล้ตัว

ผู้แต่ง : สำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

โลกของหนูแหวน

ผู้แต่ง : ศราวก
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

นิทานเวตาล

ผู้แต่ง : น.ม.ส
เลขหมู่ : 9
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

หนังสือโอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน ฉบับสมบูรณ์

ผู้แต่ง : เหลี่ยวฝาน
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ระบบและกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อนในระดับชุมชน

ผู้แต่ง : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขหมู่ : 7
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

คู่มือประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน

ผู้แต่ง : กระทรวงพลังงาน
เลขหมู่ : 7
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

แนวทางการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

การดำเนินงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

การจัดโต๊ะหมู่บูชา

ผู้แต่ง : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม