📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว มีหนังสือจำนวน : 6 เล่ม

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ Re - Skill และ Up - Skill

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

หลักสูตรกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

หลักสูตรการออกแบบ/พัฒนา บรรจุภัณฑ์อย่างง่าย กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

หลักสูตรการขายของออนไลน์ผ่านช่องยูทูบ (YouTube) อาชีพพาณิชยกรรมและบริการ

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

หลักสูตรการทำแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อการค้าออนไลน์ กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

หลักสูตรเส้นทางสู่การเป็น “ยูทูบเบอร์” (YouTuber) กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว