📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว มีหนังสือจำนวน : 36 เล่ม

พูดจาภาษาเบาหวาน

ผู้แต่ง : บุคลากรสายการแพทย์และพยาบาลชุมชน
เลขหมู่ : 500 – วิทยาศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : วีรยุทธ เลิศสุดวิชัย
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง : ธนะชัย สุนทรเวช
เลขหมู่ : 200 – ศาสนา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

เรือใบใจกล้า

ผู้แต่ง : วิภาวี ฉกาจทนงศักดิ์
เลขหมู่ : 200 – ศาสนา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

การเดินทางของความสุข

ผู้แต่ง : ชาญศิลป์ กิตติโชติพานิชย์
เลขหมู่ : 200 – ศาสนา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

Campus Star Issue 71

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 700 – ศิลปะและนันทนาการ
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

Campus Star Issue 72

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

Campus Star Issue 2

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ผม แมว และการเดินทางของเรา - The Travelling Cat Chronicles - ฉบับทดลอง

ผู้แต่ง : Arikawa Hiro
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

หาย

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

เพลงแผ่นดิน

ผู้แต่ง : ชีวัน วิสาละ
เลขหมู่ : 200 – ศาสนา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

เมฆน้อยของพระราชา

ผู้แต่ง : รศ.เกริก ยุ้นพันธ์
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

รถอาถรรพณ์

ผู้แต่ง : ptt
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

เธอและแมวตัวนั้น - (She and Her Cat) -ฉบับทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Makoto Shinkai
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

โดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจ sweet bean - ฉบับทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Durian Sukegawa
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

นามสงเคราะห์ หน่วยงานสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

Campus Star Issue 23

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ : 700 – ศิลปะและนันทนาการ
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ครอบครัวที่ลัก SHOPLIFTERS - ทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Hirokazu Koreeda
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

เพ้อ

ผู้แต่ง : อ้อมใจ
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ลายสาระ Lie sara

ผู้แต่ง : -
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

เย็นยอดกตัญญู

ผู้แต่ง : สุมาลี โฆษิตนิธิกุล
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

คู่มือ ชวนขยับ

ผู้แต่ง : สสส องค์กรลดพุงลดโลก
เลขหมู่ : 700 – ศิลปะและนันทนาการ
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไกลกังวล

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 10
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

ผู้แต่ง : 0
เลขหมู่ : 5
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 31003 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 21003 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สค 21003 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 31002 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 21002 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค 11002 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

สังคมศึกษา สค 21001 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

สังคมศึกษา สค 21001 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

skill21001 ทักษะการเรียนรู้

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

สังคมศึกษา สค 11001 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว