📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว มีหนังสือจำนวน : 192 เล่ม

โดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจ sweet bean

ผู้แต่ง : Durian Sukegawa
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

The Shape of Water เดอะ เชป ออฟ วอเตอร์

ผู้แต่ง : Daniel Kraus , Guillermo del Toro
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ตับอ่อนเธอนั้นขอฉันเถอะนะ

ผู้แต่ง : Maxx Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แสตมป์ของพ่อ ดวงตราในดวงใจ

ผู้แต่ง : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ปลาทอง กระบองเพชร และ พจนานุกรม

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน บ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

MY THAILAND Shopping Guide

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

อ้วนและอ้วนลงพุง

ผู้แต่ง : สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

พูดจาภาษาเบาหวาน

ผู้แต่ง : บุคลากรสายการแพทย์และพยาบาลชุมชน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

STAND

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

O TOP

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

อ่อนหัตถ์

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือ ชวนขยับ

ผู้แต่ง : สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

Lock In - จิตลวงร่าง

ผู้แต่ง : John Scalzi
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

หาย

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ลายสาระ Lie sara

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แจ่ม

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คนสวน

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

บ้านจัดสรรค์

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

Dark Matter ลวงล่าเงา

ผู้แต่ง : Blake Crouch
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

The Borrowed หักเหลี่ยมคดีบาป มือปราบเฉือนคม

ผู้แต่ง : เฉินเฮ่าจี
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

สมศรี - TK Young Writer 2016

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ผนังสือ - TK Young Writer 2016

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

หนังใหญ่ - TK Young Writer 2015

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ampus Star issue 65 : Oct 2018

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

Weekend issue 123 : Sep 2018

ผู้แต่ง : บริษัท แม่บ้าน จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

GOSSIP STAR Free copy issue 594 : Sep 2018

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

Snap Magazine issue 54 : Sep 2018

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ปี3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ปี2 ตอน ยุทธจักรสำนักฝัน

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ตลาด -WHY-

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เสนอหน้า

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

baum - โบม

ผู้แต่ง : ข้าวเหนียว
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

พม่า พัก รัก Lost in Myanmar

ผู้แต่ง : รตี.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือ Happy Money ตอน เคล็ดลับสร้างสุข

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดหุ่น
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

Howl issue 19 : Oct 2018

ผู้แต่ง : Howlpublishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

หลากหลายสรรพสัตว์

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ออละออ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

การเดินทางของความสุข

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เรือใบใจกล้า

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เมฆน้อยของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

วาดภาพตามพ่อ

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เพลงแผ่นดิน

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

กล้องของใคร

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ในหลวงของฉัน

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

In A Dark, Dark Wood รัตติกาลอำมหิต

ผู้แต่ง : Ruth Ware
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

The our Story กังหันกับพัดโบก

ผู้แต่ง : หมอตุ๊ด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ZOO สัตว์ สยอง โลก

ผู้แต่ง : James Patterson / Michael Ledwidge
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เงินทองต้องวางแผน ตอน สร้างสุขวัยเกษียณ... ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้แต่ง : Thailand Securities Institute (TSI)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เงินทองต้องวางแผน ตอน คู่มือปลูกเงินให้งอกเงย

ผู้แต่ง : Thailand Securities Institute (TSI)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เวโรนิกามาร์ส กับคดีปริศนาเล่ห์ราคะ

ผู้แต่ง : ROB THOMAS / JENNIFER GRAHAM
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

บวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร

ผู้แต่ง : sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ผู้แต่ง : sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

การประยุกต์ธรรมะ พระสงฆ์กับโรคเอดส์

ผู้แต่ง : กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

พ่อผมเป็นมหา

ผู้แต่ง : อ.วศิน อินทสระ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

บ่อเกิดแห่งบุญ

ผู้แต่ง : ดร.สนอง วรอุไร
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว

ผู้แต่ง : พระมหาวิเชียร ชินว์โส
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือบัณฑิตของแผ่นดิน

ผู้แต่ง : เภสัชกรสุรพล ไกรสราวุฒิ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

กองทัพทั้งสิบของมาร

ผู้แต่ง : พระกัมมัฏฐานาจริยะ อู บัณฑิตาภิวังสะ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

หลวงตาเล่าให้ฟัง

ผู้แต่ง : หลวงตามหาบัว
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

มนุษยธรรม

ผู้แต่ง : สมเด็จพระญาณสังวร
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ฉลาดไม่จำกัดกาล

ผู้แต่ง : พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คนพาล-บัณฑิต

ผู้แต่ง : ธรรมะอินเทรนด์
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ฉันอย่างไร หัวใจแข็งแรง

ผู้แต่ง : นางสาวมณีรัตน์ เตชะวิเชียร, ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล, ผศ.ดร.สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เพ้อ

ผู้แต่ง : อ้อมใจ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

PINES เมืองลวง คนเลือน

ผู้แต่ง : Blake Crouch
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือ Happy Money เพื่อความสุขทางการเงิน

ผู้แต่ง : คุณอริศรา ฮัววานิช
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

มือถือในมือเด็ก

ผู้แต่ง : หริรักษ์ มงคลพร
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

InstantTAX คู่มือลดภาษี สั้น ง่าย ใช้ได้ทันที ประจำปี 2557

ผู้แต่ง : TaxBugnoms
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

พูดจาภาษาเบาหวาน

ผู้แต่ง : บุคลากรสายการแพทย์และพยาบาลชุมชน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

AROUND issue 103 : Oct 2018

ผู้แต่ง : Lifestyle Travel Media Co.,Ltd
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

Campus Star issue 66 : Nov 2018

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

All About Japan issue 20 : Aug 2015

ผู้แต่ง : abjmagazine
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ROKZ issue 52 : Aug 2015

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ROOMMATE เพื่อนร่วมห้อง...ต้องแอบรัก

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

O TOP

ผู้แต่ง : จิราภรณ์ วิหวา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เฮ้ย!! ว่างเหรอ เดี๋ยวมีเรื่อง

ผู้แต่ง : Innobun
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือจักรยาน+10+เส้นทางในกรุงเทพมหานคร2549

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ถอนใจ

ผู้แต่ง : พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

SEX ไม่ลับ Volume 2

ผู้แต่ง : นางสาวสยิว
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

Sharing เรื่องเล่าแห่งความหวังและพลังใจ

ผู้แต่ง : ทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

a day BULLETIN LIFE issue 75 : Aug 2015

ผู้แต่ง : บริษัท daypoets จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

Wake Up ชะนี ตอนพิเศษ

ผู้แต่ง : หมอตุ๊ด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เมื่อฉันลืมตาแล้วโลกเปลี่ยนไป (อีกครั้ง) - ตอนพิเศษ

ผู้แต่ง : ผมอยู่ข้างหลังคุณ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

รุ่งอรุณแห่งเมืองลวง THE LAST TOWN

ผู้แต่ง : Blake Crouch
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ปริศนาลับเมืองมรณะ WAYWARD

ผู้แต่ง : Blake Crouch
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

การทำบุญให้ทาน

ผู้แต่ง : อ.วศิน อินทสระ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือ HAPPY MONEY ตอน องค์กรสร้างสูขทางการเงิน

ผู้แต่ง : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

วาสนาสร้างเองได้

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

WHY? HOW? WHAT? อยู่บนโลกออนไลน์ต้องสร้างรายได้

ผู้แต่ง : ภาณุพงศ์ ศุภะรัชฏเดช (อู๋)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ปลูกความสุขกลางใจ

ผู้แต่ง : สุวรรณนภา คำไร
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ปาฏิหาริย์สานใจ

ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ผลของงานคือทุนของเรา

ผู้แต่ง : หลวงพ่อจรัญ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ของว่าง

ผู้แต่ง : เปสโลภิกขุ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เวโรนิกามาร์ส กับคดีฆาตกรรมสาวผิวแทน

ผู้แต่ง : ROB THOMAS / JENNIFER GRAHAM
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ความสุขอันประเสริฐ

ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

My Portfolilo

ผู้แต่ง : BENYAPHA
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

Cafe By Its Magazine

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

การ์ตูนธรรมะ ทุกข์เพราะคำหรือเพราะคุณ

ผู้แต่ง : The Duang
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

การ์ตูนธรรมะ หนีทำไมความทุกข์

ผู้แต่ง : The Duang
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

สุขศึกษา พลศึกษา ทช21002 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

สุขศึกษา พลศึกษา ทช11002 ประถมศึกษา

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 พว12010 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เศรษฐกิจพอเพียง ทช31001 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 สค12022

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เศรษฐกิจพอเพียง ทช21001 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เศรษฐกิจพอเพียง ทช11001 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ศิลปศึกษา ทช31003 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ศิลปศึกษา ทช21003 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 สค32032 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ศิลปศึกษา ทช11003 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ทักษะการขยายอาชีพ อช31002 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ อช21001 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ทักษะการพัฒนาอาชีพ อช21002 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 สค22019 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ทักษะการประกอบอาชีพ อช11002 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ อช11001 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง อช31003 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

การพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง อช21003 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 พว32023 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

การพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน อช11003 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

อังกฤษ พต31001 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

อังกฤษ พต21001 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 พว22002 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

อังกฤษ พต11001 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ทักษะการเรียนรู้ ทร31001 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ทักษะการเรียนรู้ ทร21001 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ทักษะการเรียนรู้ ทร11001 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 3 พว32024 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 2 พว22003 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาวัสดุศาสตร์ 1 พว12011 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค32035 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค22021 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาลูกเสือ กศน. สค12025 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค12024 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3 สค32029 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2 สค22016 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1 สค12021 ประถม

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

นิทานพื้นบ้าน เรื่อง กั๊บแก้บของดีดงใหญ่

ผู้แต่ง : ดวงนภา สีอัคฮาต
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แกงส้มคนใหม่

ผู้แต่ง : วินัดดา ทองปลิว
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

Here Lies Daniel Tate - โกหกมดเท็ต

ผู้แต่ง : Cristin Terrill
เลขหมู่ : 100 – ปรัชญาและจิตวิทยา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือการใช้งาน Flip PDF Professional สร้าง E-Book Online เบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เรือใบใจกล้า

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือ ชวนขยับ

ผู้แต่ง : สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ภาษาน่ารู้สู่ AEC

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ : 900 – ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

บวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร

ผู้แต่ง : sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช
เลขหมู่ : 200 – ศาสนา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

อ้วนและอ้วนลงพุง

ผู้แต่ง : วรรณี นิธิยานันท์
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

การเดินทางของความสุข

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน บ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด

ผู้แต่ง : -
เลขหมู่ : 900 – ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

The our Story กังหันกับพัดโบก

ผู้แต่ง : หมอตุ๊ด
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

มือถือในมือเด็ก

ผู้แต่ง : หริรักษ์ มงคลพร
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

โยคะบำบัดสำหรับโรคเรื้อรัง

ผู้แต่ง : สำนักการแพทย์ทางเลือก
เลขหมู่ : 500 – วิทยาศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

The our Story กังหันกับพัดโบก

ผู้แต่ง : หมอตุ๊ด
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

The Shape of Water เดอะ เชป ออฟ วอเตอร์

ผู้แต่ง : Daniel Kraus , Guillermo del Toro
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : -
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ครอบครัวที่ลัก SHOPLIFTERS

ผู้แต่ง : Hirokazu Koreeda
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ผม แมว และการเดินทางของเรา - The Travelling Cat Chronicles

ผู้แต่ง : ฮิโระ อาริคาว่า
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ฟ้าครามใต้แสงจันทร์ - Dark Blue and Moonlight

ผู้แต่ง : Toumi
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

รถอาถรรพณ์

ผู้แต่ง : PTT Lubricants
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 2 เล่ม 2 - มานี มานะ

ผู้แต่ง : รัชนี ศรีไพรวรรณ
เลขหมู่ : 400 – ภาษา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แผนการศึกษาชาติ (ฉบับสมบูรณ์) พ.ศ.2560-2579

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2664

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ) พ.ศ.2561-2580

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2560-2564

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของรัชกาลที่ 10

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แผนการขับเคลื่อน กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แผนพัฒนา กศน. พ.ศ.2560-2579

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน.

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

นโยบายและจุดเน้น การดำเนิงาน สำนักงาน กศน. ปี 2562

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แนวทางการขับเคลื่อน นโยบายส่งเสริมการอ่าน พ.ศ.2561-2564

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 ของสำนักงาน กศน.

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คัมภีร์ กศน. 1

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คัมภีร์ กศน. 2

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือการเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือระบบการควบคุมการเงิน ของหน่วยงานย่อย สำหรับ กศน.อำเภอ/เขต

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน. ฉบับปรับปรุง 2561

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

นามสงเคราะห์ หน่วยงานสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือการสรรหาและแต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอ/เขต

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือหารจัดวางระบบและ การประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือการบริหารพนักงานราชการ 2555

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แนวทางการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา กศน.อำเภอ/เขต

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือการคัดเลือกคณะอนุกรรมการ ภาคีเครือข่าย

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

คู่มือการจัดวางระบบและ การประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงาน กศน.

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว