📚 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา มีหนังสือจำนวน : 13 เล่ม

เธอและแมวตัวนั้น

ผู้แต่ง : Makoto Shinkai
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

ผม แมว และการเดินทางของเรา

ผู้แต่ง : Maxx Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

เกาะล้างแค้น

ผู้แต่ง : Gretchen McNeil
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

โดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจ

ผู้แต่ง : Durian Sukegawa
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

The Shape of Water เดอะ เชป ออฟ วอเตอร์

ผู้แต่ง : Daniel Kraus , Guillermo del Toro
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

อ่อนหัตถ์

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

Here Lies Daniel Tate - โกหกมดเท็ต

ผู้แต่ง : Cristin Terrill
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

ตับอ่อนเธอนั้นขอฉันเถอะนะ

ผู้แต่ง : Maxx Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

The Borrowed หักเหลี่ยมคดีบาป มือปราบเฉือนคม

ผู้แต่ง : เฉินเฮ่าจี
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

อิคิไก - ความหมายของการมีชีวิตอยู่

ผู้แต่ง : Ken Mogi
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

อ้วนและอ้วนลงพุง

ผู้แต่ง : วรรณี นิธิยานันท์
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา

คู่มือ ชวนขยับ

ผู้แต่ง : สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา