📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว มีหนังสือจำนวน : 67 เล่ม

ไร่นาสวนผสม

ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

โดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจ sweet bean - ฉบับทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : ชื่อผู้แต่ง : Durian Sukegawa
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ONE OF US IS LYING บอกแล้วไงว่าไม่ได้ฆ่า - ฉบับทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : ผู้แต่งKaren M. McManus
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

The Shape of Water เดอะ เชป ออฟ วอเตอร์ - ทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Daniel Kraus , Guillermo del Toro
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

อ่อนหัตถ์

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

คู่หูเดินทาง

ผู้แต่ง : บขส
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

AROUND issue 105 : Dec 2018

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์Lifestyle Travel Media Co.,Ltd
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

เพ้อ

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

คิด

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ตับอ่อนเธอนั้นขอฉันเถอะนะ - ฉบับทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์Maxx Publishing
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

I-TEL issue 33 : Jul 2018

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ครอบครัวที่ลัก SHOPLIFTERS - ทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : ผู้แต่งHirokazu Koreeda
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

MY THAILAND Shopping Guide

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

O TOP

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

Connect Life Mag Women issue 7

ผู้แต่ง : Life Mag
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

GOSSIP STAR issue 599 : Feb 2019

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

Snap Magazine issue 59 : Feb 2019

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

พ่อผมเป็นมหา

ผู้แต่ง : อ.วศิน อินทสระ
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ไม่เก่า ไม่ใหม่ ไม่ไทย ไม่เทศ

ผู้แต่ง : ชยสาโร ภิกขุ
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

อานาปานสติเพื่อเจริญปัญญา

ผู้แต่ง : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ภาษาน่ารู้สู่ AEC

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ : 5
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

Read Me issue 52 : Jan 2019

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

Lock In - จิตลวงร่าง (ทดลองอ่าน)

ผู้แต่ง : ผู้แต่งJohn Scalzi
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ปัญหาขัดแย้งในโลก แก้ได้ด้วยกฐิน

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

รถอาถรรพณ์

ผู้แต่ง : PTT Lubricants
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

GOSSIP STAR issue 600 : Mar 2019

ผู้แต่ง : โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

บ้านจัดสรรค์

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ยุโรปไม่ได้เป็นเหมือนฝัน ตอนพิเศษ

ผู้แต่ง : HER PUBLISHING
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

Campus Star issue 71 : Apr 2019 Rating

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์Mono Publishing
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ปลาทอง กระบองเพชร และ พจนานุกรม

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 5
โพตส์โดย :

Snap Magazine issue 60 : Mar 2019

ผู้แต่ง : โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 10
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

เรือใบใจกล้า

ผู้แต่ง : รือใบใจกล้า Rating สำนักพิมพ์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

มหัศจรรย์พันธุ์ไม้

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ : 6
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

The our Story กังหันกับพัดโบก (ทดลองอ่าน)

ผู้แต่ง : หมอตุ๊ด
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

เที่ยวภาคกลาง issue 17

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

จุลสารล่องน่าน issue 10 : Jan 2015

ผู้แต่ง : จุลสารล่องน่าน
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

GO The Idea of Traveling & Living issue 65 : Aug 2014

ผู้แต่ง : Traveling & Living
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

UNLIMITED Magazine issue 2 Rating

ผู้แต่ง : UNLIMITED Magazine issue 2 Rating
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

อุปาทานกับความหลุดพ้น

ผู้แต่ง : อุปาทานกับความหลุดพ้น Rating ผู้แต่งเขมรังสี ภิกขุ
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

กินเจเว้นกรรม

ผู้แต่ง : อ. กตฺธฺโร
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ฟ้าครามใต้แสงจันทร์ - Dark Blue and Moonlight

ผู้แต่ง : Maxx Publishing
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

Dark Matter ลวงล่าเงา

ผู้แต่ง : Maxx Publishing
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

The Borrowed หักเหลี่ยมคดีบาป มือปราบเฉือนคม

ผู้แต่ง : เฉินเฮ่าจี
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ปี3 ตอน ทะยานแตะขอบฟ้า

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

หลากหลายสรรพสัตว์

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ออละออ
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

GOSSIP STAR Free copy issue 601 : Apr 2019

ผู้แต่ง : โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

baum - โบม

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

เพลงแผ่นดิน

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

In A Dark, Dark Wood รัตติกาลอำมหิต

ผู้แต่ง : Maxx Publishing
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

ฉลาดไม่จำกัดกาล

ผู้แต่ง : พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

วาสนาสร้างเองได้

ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

สังฆทานการเจือจานสังคม

ผู้แต่ง : พระวิชิต ธมฺมชิโต
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

คู่มือ Happy Money ตอน เคล็ดลับสร้างสุข

ผู้แต่ง : Thailand Securities Institute (TSI)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

โยคะบำบัดสำหรับโรคเรื้อรัง

ผู้แต่ง : สำนักการแพทย์ทางเลือก สำนักพิมพ์ธรรมะอินเทรนด์
เลขหมู่ : 2
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

การแพทย์ยุคใหม่ ในพุทธทัศน์

ผู้แต่ง : การแพทย์ยุคใหม่ ในพุทธทัศน์ Rating ผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

เวโรนิกามาร์ส กับคดีฆาตกรรมสาวผิวแทน

ผู้แต่ง : HER PUBLISHING
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

STAMP CATALOGUE

ผู้แต่ง : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

GOSSIP STAR

ผู้แต่ง : โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

แสตมป์ & สิ่งสะสม

ผู้แต่ง : ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

แรงงานบนเส้นทางรัฐสวัสดิการ

ผู้แต่ง : โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

Life and Metro

ผู้แต่ง : Life and Metro issue 1 : Mar 2018
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

Software Park

ผู้แต่ง : Software Park issue 4 : Sep 2016
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

เกษตรก้าวหน้า

ผู้แต่ง : บริษัท แม่บ้าน จำกัด
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว

6อ๋อ

ผู้แต่ง : พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว