📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร มีหนังสือจำนวน : 13 เล่ม

The Shape of Water เดอะ เชป ออฟ วอเตอร์ - ทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Daniel Kraus , Guillermo del Toro สำ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

นิตยสาร บ้านและสวน ปีที่ 43 ฉบับที่ 510 เดือนกุมภาพันธ์2562

ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

อ้วนและอ้วนลงพุง

ผู้แต่ง : วรรณี นิธิยานันท์
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

คนสวน

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

บวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร

ผู้แต่ง : sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช
เลขหมู่ : 200 – ศาสนา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

โยคะบำบัดสำหรับโรคเรื้อรัง

ผู้แต่ง : สำนักการแพทย์ทางเลือก
เลขหมู่ : 500 – วิทยาศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

@rama issue 29 : Jun 2017

ผู้แต่ง : ม.มหิดล คณะแพทย์ศาสตร์
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

ครอบครัวที่ลัก SHOPLIFTERS

ผู้แต่ง : Hirokazu Koreeda
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

GOSSIP STAR issue 599 : Feb 2019

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

สวมรอยร้อยรัก

ผู้แต่ง : มณฑกร / หงส์ / จันรัญจวน
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

The Big Chilli issue 12 : Dec 2015

ผู้แต่ง : The BigChilli Company Ltd.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

GOSSIP STAR issue 599 : Feb 2019

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร

การอ่านสู่การละเล่นพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้แต่ง : กศน.อำเภอห้างฉัตร
เลขหมู่ : 700 – ศิลปะและนันทนาการ
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร