📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ มีหนังสือจำนวน : 7 เล่ม

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 10
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

ภาษาน่ารู้สู่ AEC

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ : 5
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

การเดินทางของความสุข

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 2
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

คุณจะไม่ป่วยอีกแล้ว

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ยอดมาลา
เลขหมู่ : 7
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

ในหลวงของฉัน

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

สรุปผลการดำเนินงานห้องสมุด ไตรมาส 1 2562

ผู้แต่ง : ไพรินทร์ อุ่นปัญญา
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ