📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ มีหนังสือจำนวน : 7 เล่ม

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 900 – ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

ภาษาน่ารู้สู่ AEC

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ : 400 – ภาษา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

การเดินทางของความสุข

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 100 – ปรัชญาและจิตวิทยา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

คุณจะไม่ป่วยอีกแล้ว

ผู้แต่ง : สำนักพิมพ์ยอดมาลา
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

ในหลวงของฉัน

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ

สรุปผลการดำเนินงานห้องสมุด ไตรมาส 1 2562

ผู้แต่ง : ไพรินทร์ อุ่นปัญญา
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ