📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ มีหนังสือจำนวน : 14 เล่ม

มือถือในมือเด็ก

ผู้แต่ง : หริรักษ์ มงคลพร
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

ผม แมว และการเดินทางของเรา - The Travelling Cat Chronicles

ผู้แต่ง : -
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

อ้วนและอ้วนลงพุง

ผู้แต่ง : วรรณี นิธิยานันท์
เลขหมู่ : 7
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

STAND

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

นโยบายจุดเน้นดำเนินการสำนักงาน กศน

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

หนังสือเรียนภาษาไทย ป.1 เล่ม 2

ผู้แต่ง : กระทรวงศึกษาธิการ
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

TEN เกาะล้างแค้น

ผู้แต่ง : Gretchen McNeil
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

อ่อนหัตถ์

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 2
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

ศัพท์น่ารู้เพื่อผู้ลงทุน

ผู้แต่ง : Thailand Securities Institute (TSI)
เลขหมู่ : 5
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

ฝึกสติ-รู้ตัว ธรรมไม่ยาก

ผู้แต่ง : ธรรมะอินเทรนด์
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

มาตา พระพรหมของลูก

ผู้แต่ง : ธรรมะอินเทรนด์
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

สอนวาณิชให้เป็นเศรษฐี

ผู้แต่ง : ว.วชิรเมธี
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

ในหลวงของฉัน

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 10
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ