📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว มีหนังสือจำนวน : 19 เล่ม

Read Me issue 52 : Jan 2019

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน บ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

เรือใบใจกล้า

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

การเดินทางของความสุข

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

บวรธรรมบพิตร ฉบับพระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร

ผู้แต่ง : sangharaja, สมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

เงินทองต้องวางแผน ตอน สร้างสุขวัยเกษียณ... ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้แต่ง : Thailand Securities Institute (TSI)
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

คู่มืออากาศสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเรา Unmask Our Cities Booklet

ผู้แต่ง : Green place
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

หนังสือส่งเสริมความรู้ภาษาอาเซียน ชุด การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาลาว

ผู้แต่ง : สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

FOOD Focus Thailand issue 155 : Feb 2019

ผู้แต่ง : FOOD Focus Thailand issue 155 : Feb 2019
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

เตรียมความพร้อมก่อนโหวต

ผู้แต่ง : Infographic Thailand
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

สรุปนโยบายเด่นเทียบพรรคต่อพรรค

ผู้แต่ง : Infographic Thailand
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

รถอาถรรพณ์

ผู้แต่ง : PTT Lubricants
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

ฟ้าครามใต้แสงจันทร์

ผู้แต่ง : Toumi
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

พูดจาภาษาเบาหวาน

ผู้แต่ง : บุคลากรสายการแพทย์และพยาบาลชุมชน
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

8 วิธีดูแลสุขภาพในหน้าร้อน

ผู้แต่ง : มูลนิธิหมอชาวบ้าน
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

ปิดไฟหน่อยนะ

ผู้แต่ง : สสส.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

จ๊ะเอ๋

ผู้แต่ง : สสส.
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

เพ้อ

ผู้แต่ง : อ้อมใจ
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว