📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม มีหนังสือจำนวน : 7 เล่ม

ผม แมว และการเดินทางของเรา - The Travelling Cat Chronicles - ฉบับทดลอง

ผู้แต่ง : Maxx Publishing
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม

ในหลวงของฉัน

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม

มือถือในมือเด็ก

ผู้แต่ง : หริรักษ์ มงคลพร
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ : 700 – ศิลปะและนันทนาการ
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม

GOSSIP STAR issue 599 : Feb 2019

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม

GOSSIP STAR issue 599 : Feb 2019

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม