📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา มีหนังสือจำนวน : 12 เล่ม

อ้วนและอ้วนลงพุง

ผู้แต่ง : วรรณี นิธิยานันท์
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

คู่หูเดินทาง issue 115

ผู้แต่ง : -
เลขหมู่ : 900 – ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

ตามยายไปวัด

ผู้แต่ง : -
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

คู่มือ ชวนขยับ

ผู้แต่ง : สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

ZOO สัตว์ สยอง โลก

ผู้แต่ง : James Patterson / Michael Ledwidge
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

กศน. นโยบายและจุดเน้น

ผู้แต่ง : -
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

มหัศจรรย์พันธุ์ไม้

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ออละออ
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

หลากหลายสรรพสัตว์

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ออละออ
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

ONE OF US IS LYING บอกแล้วไงว่าไม่ได้ฆ่า

ผู้แต่ง : Karen M. McManus
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

หลากหลายสรรพสัตว์

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ออละออ
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา

รายงานประจำเดือน มกราคม 2562

ผู้แต่ง : นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา