📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง มีหนังสือจำนวน : 6 เล่ม

พูดจาภาษาเบาหวาน

ผู้แต่ง : บุคลากรสายการแพทย์และพยาบาลชุมชน
เลขหมู่ : 7
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง

พม่า พัก รัก Lost in Myanmar

ผู้แต่ง : รตี.
เลขหมู่ : 10
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง

นวัตกรรมสื่อทำมือหนังสือมะเฟื่อง

ผู้แต่ง : อุตวดี ใจคำ
เลขหมู่ : 4
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง

ภาษาน่ารู้สู่ AEC

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง

แสตมป์ของพ่อ ดวงตราในดวงใจ

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง

คุณค่าทางโภชนาของมะเขือพวง

ผู้แต่ง : อุตวดี ใจคำ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง