📚 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน มีหนังสือจำนวน : 102 เล่ม

ตำราพิชัยสงคราม

ผู้แต่ง : ซุนวู
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

แสตมป์ของพ่อ ดวงตราในดวงใจ

ผู้แต่ง : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ความสุขที่แท้

ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

อ้วนและอ้วนลงพุง

ผู้แต่ง : วรรณี นิธิยานันท์
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

Let s Comic Issue 1

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

พระจี้กง สงฆ์เจ้าปัญญา ตอน แปลงร่างเป็นจี้กงน้อยเดินดิน

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ชีวิตเจ้าพ่อ

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

Campus Star Issue 77

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

RUSH Issue 119

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

Campus Star Issue 23

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ผนังสือ - TK Young Writer 2016

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค32034 ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ชุดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22020 ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

My Portfolilo

ผู้แต่ง : BENYAPHA
เลขหมู่ : 8
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

คดีนี้ขอตาย 7 ครั้ง สืบฆาตกรรม เอเวอลิน ฮาร์ดแคสเซิล

ผู้แต่ง : Move Pubishing
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

BIOSCOPE

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หาย

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เมฆน้อยของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เรือใบใจกล้า

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ปี2 ตอน ยุทธจักรสำนักฝัน

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เรื่องน่ารู้ไวรัส โควิด-19

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ฟ้าครามใต้แสงจันทร์ - Dark Blue and Moonlight

ผู้แต่ง : Toumi
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ความสุขที่แท้

ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

การ์ตูนธรรมะ ทุกข์เพราะคำหรือเพราะคุณ

ผู้แต่ง : The Duang
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

มือถือในมือเด็ก

ผู้แต่ง : หริรักษ์ มงคลพร
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา

ผู้แต่ง : ธรรมะอินเทรนด์
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เย็นยอดกตัญญู

ผู้แต่ง : สุมาลี โฆษิตนิธิกุล
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

นิทานธรรมะกลับตาลปัตร

ผู้แต่ง : พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หลากหลายสรรพสัตว์

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ออละออ
เลขหมู่ : 7
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เมฆน้อยของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

กล้องของใคร

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

Story of Buffalo boy เรื่องเล่าของเด็กชายควาย

ผู้แต่ง : Byffalo Boy
เลขหมู่ : 8
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เรือใบใจกล้า

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ในหลวงของฉัน

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เธอและแมวตัวนั้น - (She and Her Cat) -ฉบับทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Makoto Shinkai
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ผม แมว และการเดินทางของเรา - The Travelling Cat Chronicles - ฉบับทดลอง

ผู้แต่ง : Maxx Publishing
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

วารสารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ปีที่ 37 ฉบับที่ 2

ผู้แต่ง : โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เลขหมู่ : 2
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ปรัชญาการเมือง

ผู้แต่ง : Maurice Cranston
เลขหมู่ : 2
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่ 3 เล่ม 1 - มานี มานะ

ผู้แต่ง : รัชนี ศรีไพรวรรณ
เลขหมู่ : 5
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

การเดินทางของความสุข

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ปัจจุบันสดใส

ผู้แต่ง : ชยสาโร ภิกขุ
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

นิทานธรรมะกลับตาลปัตร

ผู้แต่ง : พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี

ผู้แต่ง : อิชิอิ โยเนะโอะ/ โยชิกาวะ โทชิฮารุ
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสามเหลี่ยมทองคำ

ผู้แต่ง : ธีรภาพ โลหิตกุล
เลขหมู่ : 10
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

อ๋อ

ผู้แต่ง : พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
เลขหมู่ : 3
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

RUSH Issue 119

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

Ecstazy

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

Cheeze Snack Issue 15

ผู้แต่ง : บริษัท คนทําหนังสือ จํากัด (cheeze magazine)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เหวยกรุงเทพ Issue 1

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

H Magazine Issue 5

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

Movie Poster Issue 3

ผู้แต่ง : POSTERMAN
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ROOMMATE เพื่อนร่วมห้อง...ต้องแอบรัก

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

8 LOVE แปดความรัก

ผู้แต่ง : hachimae
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

AROUND Issue 104

ผู้แต่ง : Lifestyle Travel Media Co.,Ltd
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาทักษะการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาทักษะการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาคณิตศาสตร์ (พค11001) ระดับประถมศึกษา

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาคณิตศาสตร์ (พค21001 )ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาคณิตศาสตร์ (พค31001 ) ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

สะกด รวมเรื่องสั้น 20 เรื่อง

ผู้แต่ง : หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ : 8
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาภาษาไทย (พท11001) ระดับประถมศึกษา

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาภาษาไทย (พท21001 ) ระดับ ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาภาษาไทย (พท31001 ) ระดับ ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาวิทยาศาสตร์ (พว11001) ระดับประถมศึกษา

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาวิทยาศาสตร์ (พว21001 ) ระดับ ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

อกเกือบหัก แอบรักคุณสามี

ผู้แต่ง : นาวาร้อยกวี
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เพราะเรา...คู่กัน2

ผู้แต่ง : JittiRain
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

บอสคะ หนูจะไม่ทน!

ผู้แต่ง : นัทธิมา (นัธ)
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เพราะเรา...คู่กัน1

ผู้แต่ง : jittirain
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

คนสวน

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ : 7
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

คู่มือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง "รู้ทันลูกเล่นเกม"

ผู้แต่ง : สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

คู่มือ วัยรุ่นและเยาวชน การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

ผู้แต่ง : สำนักอนามัยการเจริญพันธ์ุ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

มธุรสรัก

ผู้แต่ง : กฤตยา
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

มายานิรันด์

ผู้แต่ง : หัทยาวดี
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

A Game of Thrones เกมล่าบัลลังก์ เล่ม 1

ผู้แต่ง : George R. R. Martin (จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน)
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

A Game of Thrones เกมล่าบัลลังก์ เล่ม 2

ผู้แต่ง : George R. R. Martin (จอร์จ อาร์. อาร์. มาร์ติน)
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

นิยาย รักประดับใจ

ผู้แต่ง : by 古靈, กู่หลิง, มดแดง (Translator)
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

นิยาย ฝันคืนสู่ต้าชิง เล่ม 1

ผู้แต่ง : จินจื่อ สำนักพิมพ์ แจ่มใส
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

แฮร์รี่ พอตเตอร์ เล่ม 1

ผู้แต่ง : สุมาลี
เลขหมู่ : 9
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

Harry Potter ภาค 2 กับ ห้องแห่งความลับ

ผู้แต่ง : สุมาลี
เลขหมู่ : 9
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

Harry Potter ภาค 3 กับ นักโทษอัซคาบัน

ผู้แต่ง : สุมาลี
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

วิธีป้องกันตัวเอง 1 วันเมื่อฉันออกจากบ้านในยุคโควิด-19

ผู้แต่ง : Cr.นางฟ้าหน้ากลม Salapao Angel
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

็Health Start Here "แต่ละวัน แต่ละคำ แต่ละมื้อ"

ผู้แต่ง : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ทิพย์เทวี

ผู้แต่ง : สุชาคริยา
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับทุกวัย ในช่วง COVID-19

ผู้แต่ง : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

HEALTHY SECRET เรื่อง(ไม่)ลับ สุขภาพดี

ผู้แต่ง : กรมอนามัย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต11001) ระดับประถมศึกษา

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต21001) ระดับ ม.ต้น

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หนังเรียนรายวิชาบังคับ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (พต31001) ระดับ ม.ปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

รสเด็ดเผ็ดร้อนเลิศคุณค่า ยาและอาหารไทย

ผู้แต่ง : สันติสุข โสภณสิริ และ วีรพงษ์ เกรียงสินยศ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

วัฒนธรรมอาหารไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ผู้แต่ง : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

เมนู ลูกรักกินผักทุกวัน

ผู้แต่ง : โครงการเครือข่ายอาหารสมวัย วัยใสมีสุข อนุบาลดวงประทีป มูลนิธิดวงประทีป
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

พ่ายรักมาเฟีย

ผู้แต่ง : มณีจันทร์
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

โลกของหนูแหวน

ผู้แต่ง : ศราวก
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

มองโลกผ่านปู่

ผู้แต่ง : คนชายขอบ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

สาระดีน่ารู้คู่อนามัย

ผู้แต่ง : กรมอนามัย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

หลักบริโภคอาหารเพื่อยับยั้งโรคความดันโลหิตสูง

ผู้แต่ง : กรมอนามัย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุขนมหวานอาหารคาว

ผู้แต่ง : กรมกิจการผู้สูงอายุ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

คู่มือการใช้ชีวิตให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19

ผู้แต่ง : ภัทรศยา เชาว์รัศมีกุล
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

ทิ้งได้ถูกต้อง ช่วยโลกได้ถูกทาง

ผู้แต่ง : สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน