📚 กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ มีหนังสือจำนวน : 16 เล่ม

หลากหลายสรรพสัตว์

ผู้แต่ง : วัชรินทร์ ออละออ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

พม่า พัก รัก Lost in Myanmar

ผู้แต่ง : รตี.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

MY THAILAND Shopping Guide

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

สิ่งมหัศจรรย์ของชีวิต 7 หลักคิดเพราะความสุข

ผู้แต่ง : ว.วชิรเมธี
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

อิคิไก - ความหมายของการมีชีวิตอยู่

ผู้แต่ง : Ken Mogi
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

คนสวน

ผู้แต่ง : -
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

เมฆน้อยของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

ต้นไม้ของพระราชา

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

GOSSIP STAR Free copy issue 596 : Nov 2018

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

Campus Star issue 67 : Dec 2018

ผู้แต่ง : Mono publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

อังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พต31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้แต่ง : สำนักงาน กศน.
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

ไร่นาสวนผสม

ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

AROUND issue 105 : Dec 2018

ผู้แต่ง : Lifestyle Travel Media Co.,Ltd
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

AROUND issue 106 : Jan 2019

ผู้แต่ง : Lifestyle Travel Media Co.,Ltd
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

ภาษาน่ารู้สู่ AEC

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ

คู่มือการใช้งาน Flip PDF Professional สร้าง E-Book Online เบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
เลขหมู่ : 1
โพตส์โดย : กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ