📚 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี มีหนังสือจำนวน : 37 เล่ม

ภาษาแสตมป์ของพ่อ ดวงตราในดวงใจ

ผู้แต่ง : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ภาษาน่ารู้สู่ AEC

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

การเดินทางของความสุข

ผู้แต่ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

Here Lies Daniel Tate - โกหกมดเท็ต ฉบับทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Cristin Terrill
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

พูดจาภาษาเบาหวาน

ผู้แต่ง : บุคลากรสายการแพทย์และพยาบาลชุมชน
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

สุขตามวัย สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ผู้แต่ง : ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

พม่า พัก รัก Lost in Myanmar (ฉบับทดลองอ่าน)

ผู้แต่ง : รตี
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

เงินทองต้องวางแผน ตอน สร้างสุขวัยเกษียณ... ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้แต่ง : Thailand Securities Institute (TSI)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

เงินทองต้องวางแผน ตอน คู่มือปลูกเงินให้งอกเงย

ผู้แต่ง : Thailand Securities Institute (TSI)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

คู่มือ HAPPY MONEY ตอน องค์กรสร้างสูขทางการเงิน

ผู้แต่ง : Thailand Securities Institute (TSI)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

The Shape of Water เดอะ เชป ออฟ วอเตอร์ - ทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Daniel Kraus , Guillermo del Toro
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

โดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจ sweet bean - ฉบับทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Durian Sukegawa
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

คู่มือ ชวนขยับ

ผู้แต่ง : สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ปลาทอง กระบองเพชร และ พจนานุกรม

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

คนสวน

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ผนังสือ - TK Young Writer 2016

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

หนังใหญ่ - TK Young Writer 2015

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ตลาด -WHY-

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

เสนอหน้า

ผู้แต่ง : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

Plook issue 97 : Jan 2019

ผู้แต่ง : True ปลูกปัญญา
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

Snap Magazine issue 58 : Jan 2019

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

HATTriCk issue 84 : Jan 2019

ผู้แต่ง :
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

คิด Creative Thailand issue 27 : Jan 2019

ผู้แต่ง : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

AROUND issue 106 : Jan 2019

ผู้แต่ง : Lifestyle Travel Media Co.,Ltd
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

แสตมป์ & สิ่งสะสม issue 36 : Dec 2018

ผู้แต่ง : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

Campus Star issue 68 : Jan 2019

ผู้แต่ง : Mono Publishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

GOSSIP STAR issue 597 : Dec 2018

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

Howl issue 20 : Dec 2018

ผู้แต่ง : Howlpublishing
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

Weekend issue 124 : Oct 2018

ผู้แต่ง : บริษัท แม่บ้าน จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

STAMP CATALOGUE issue 4 : Oct 2018

ผู้แต่ง : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

STAMP CATALOGUE issue 4 : Nov 2017

ผู้แต่ง : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ความสุขที่แท้

ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
เลขหมู่ :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ฝนประหลาด

ผู้แต่ง : ลัดดา สงกระสินธ์
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

The Shape of Water เดอะ เชป ออฟ วอเตอร์

ผู้แต่ง : Daniel Kraus , Guillermo del Toro
เลขหมู่ : 12
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

สโนวไวต์

ผู้แต่ง : ทิพย์วรรณ แสวงศรี
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี

ลูกเป็ดกลับใจ

ผู้แต่ง : สสส.
เลขหมู่ : 11
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี