ปิด

>> หากทำการลงทะเบียนเสร็จแล้ว กรุณาทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ระบบไปที่
กศน.อำเภอแม่ลาว สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
👉 และแจ้งขออนุมัติสิทธิชื่อผู้ใช้ที่ Line เพิ่มเพื่อน
ตัวอย่าง