Big Image

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.อำเภอเชียงคาน
ชื่อผู้แต่ง : กศน.อำเภอเชียงคาน
หมวดหมู่ : 300 – สังคมศาสตร์
จำนวนหน้า : 181 หน้า
เข้าอ่าน : 51 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคาน

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ
รายงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2564 ของ กศน.อำเภอเชียงคาน ได้สำรวจ รวบรวมและถอดองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าไปใช้แหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาตนเอง