Big Image

ตำรับอาหารจากเห็ด
ชื่อผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หมวดหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
จำนวนหน้า : 60 หน้า
เข้าอ่าน : 118 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ
หนังสือ”ตำรับอาหารจากเห็ด” เอกสารตำรับอาหารจากเห็ด จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เทคโนโลยีการประกอบอาหารถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหารจากเห็ดชนิดต่างๆ พร้อมทั้งแสดงคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการผลิตอาหารจากเห็ด เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนตลอดจนรองรับการดำเนินงานส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน