Big Image

ตำรับอาหารจากเห็ด
ชื่อผู้แต่ง : กรมส่งเสริมการเกษตร
หมวดหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
จำนวนหน้า : 60 หน้า
เข้าอ่าน : 55 ครั้ง
โพตส์โดย :

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นการปลูกผักที่สามารถควบคุมกระบวนการ ผลิตได้ สามารถลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งผลให้ได้ผลผลิตผักที่มีคุณภาพ และยังเป็นการผลิตผักที่สามารถทำได้ในสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม สำหรับการทำการเกษตร การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สามารถปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และปลูกเพื่อเป็นการค้า