Big Image

ซื้อพอ...ดี
ชื่อผู้แต่ง : -
หมวดหมู่ : 300 – สังคมศาสตร์
จำนวนหน้า : 34
เข้าอ่าน : 44 ครั้ง
โพตส์โดย :

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ
เป็นหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จัก "พอ" ในการบริโภค เพื่อสุขภาวะที่ "ดี" ไม่ใช่หนังสือ บังคับ สอน สั่ง แต่ตั้งใจให้เด็กๆ เชื่อมโยงเรื่องราวในหนังสือสู่ชีวิตจริง กระตุ้นให้เด็กๆปรับพฤติกรรมตัวเอง