Big Image

มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง
ชื่อผู้แต่ง : นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
หมวดหมู่ : 300 – สังคมศาสตร์
จำนวนหน้า : 114
เข้าอ่าน : 36 ครั้ง
โพตส์โดย :

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ
หนังสือ มหัศจรรย์แห่งการอ่านออกเสียง ซึ่งสะท้อนมิติในบริบทสังคมไทยที่ “สถานการณ์การอ่านเรียกได้ว่าสาหัส” อย่างกระชับชัดเจน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู คนทำงานด้านเด็ก และผู้สนใจ อ่านเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีมาติดปีกด้านการศึกษา บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความรักการอ่าน และมอบสายสัมพันธ์อันอบอุ่นปลอดภัยให้แก่ลูกๆ ด้วยการอ่านออกเสียง อย่ารอช้า มาอ่านกันเถอะ “อ่านอะไรก็ได้ อ่านอย่างไรก็ได้” แล้วคุณจะรู้ว่าการอ่านออกเสียงมหัศจรรย์เพียงใด