Big Image

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยต้านหวัด
ชื่อผู้แต่ง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตภูมิ
หมวดหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
จำนวนหน้า : 1
เข้าอ่าน : 71 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตภูมิ

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ
เป็นสมุนไพรท้องถิ่นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ประเทศไทยได้บรรจุสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือบัญชีจากสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข