Big Image

คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
ชื่อผู้แต่ง : สถาบัน กศน. ภาคเหนือ
หมวดหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
จำนวนหน้า : 98 หน้า
เข้าอ่าน : 406 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคาน

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ