Big Image

คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษา ครบทุกขั้นตอน ฉบับครูเชนดอทคอม
ชื่อผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
หมวดหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
จำนวนหน้า : 20
เข้าอ่าน : 20,470 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

เปิดอ่านโดย |


รายละเอียดหนังสือ
ระบบ Maelao Learning กศน.อำเภอแม่ลาว สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นมา โดยนำห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ประยุกต์ใช้เข้ากับระบบ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างครูและนักศึกษา ระบบนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการพบกลุ่มของนักศึกษาในปัจจุบัน หากนักศึกษาพลาดการพบกลุ่ม หรือ พลาดการเรียนในสัปดาห์ ก็สามารถเรียนย้อนหลังผ่านระบบนี้ได้ เพราะระบบได้ออกแบบมาให้รองรับ การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ครูสามารถสอน และ มอบหมายงานให้นักศึกษาผ่านระบบได้ทันที และนักศึกษาก็สามารถเรียนจากระบบได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ระบบยังสามารถมารถเช็คผลการเรียนนักศึกษารายบุคคลได้ จึงสะดวก รวดเร็ว ในยุค Thailand 4.0 ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จึงเป็นสื่อการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นในยุคนี้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน