ทรายน้ำกกก
ชื่อผู้แต่ง : พจวรรณ พันธ์จินดา, ผู้วาด: ผูกพันธ์ ไชยรัตน์
เลขหมู่ :
จำนวนหน้า : 13
เข้าอ่าน : 125 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว
เปิดอ่านโดย MBook | PDF

2020-11-17 10:24:48 เข้าชม : 125 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ทรายน้ำกก เป็นหนังสือนิทาน 1 ใน 2 เล่ม จากโครงการอ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย ภายใต้การสนับสนุนของ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยเกิดจากความร่วมมือของชาวเชียงรายทุกภาคส่วน ตั้งแต่กระบวนการคิดและกำหนดทิศทางของเนื้อหา รวมถึงภาพประกอบ เป็นหนังสือนิทานจากชาวเชียงรายเพื่อเด็กๆ ชาวเชียงรายอย่างแท้จริง มีเนื้อหาที่สะท้อนความหลากหลายทางกายภาพของเมืองเชียงราย ทั้งด้านธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีภูเขา แม่น้ำ และประวัติศาสตร์อันยาวนาน เด็กๆ จะได้รู้จักศิลปวัฒนธรรม วัดวาอารามที่สำคัญ และเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น ผ่านการเดินทางของตัวละคร
หมายเหตุ : ระบบหนังสือออนไลน์ Book Online เป็นเพียงระบบที่อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ โดยมีบรรณารักษ์แต่ละแห่งอัพหนังสือเข้าระบบ [ บรรณารักษ์ กรุณาตรวจสอบหนังสือก่อนอัพขึ้นระบบด้วย เพราะอาจมีลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนั้นๆ ]

หนังสือแนะนำ