คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักศึกษา ครบทุกขั้นตอน ฉบับครูเชนดอทคอม
ชื่อผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
เลขหมู่ : 7
จำนวนหน้า : 20
เข้าอ่าน : 20,471 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว
เปิดอ่านโดย MBook | PDF

2020-01-16 07:18:13 เข้าชม : 20,471 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ระบบ Maelao Learning กศน.อำเภอแม่ลาว สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นมา โดยนำห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ประยุกต์ใช้เข้ากับระบบ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างครูและนักศึกษา ระบบนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการพบกลุ่มของนักศึกษาในปัจจุบัน หากนักศึกษาพลาดการพบกลุ่ม หรือ พลาดการเรียนในสัปดาห์ ก็สามารถเรียนย้อนหลังผ่านระบบนี้ได้ เพราะระบบได้ออกแบบมาให้รองรับ การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ครูสามารถสอน และ มอบหมายงานให้นักศึกษาผ่านระบบได้ทันที และนักศึกษาก็สามารถเรียนจากระบบได้ทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ระบบยังสามารถมารถเช็คผลการเรียนนักศึกษารายบุคคลได้ จึงสะดวก รวดเร็ว ในยุค Thailand 4.0 ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา จึงเป็นสื่อการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นในยุคนี้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
หมายเหตุ : ระบบหนังสือออนไลน์ Book Online เป็นเพียงระบบที่อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ โดยมีบรรณารักษ์แต่ละแห่งอัพหนังสือเข้าระบบ [ บรรณารักษ์ กรุณาตรวจสอบหนังสือก่อนอัพขึ้นระบบด้วย เพราะอาจมีลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนั้นๆ ]

หนังสือแนะนำ
ไร่นาสวนผสม
( เข้าชม : 54 ครั้ง )


โคกหนองนาโมเดล
( เข้าชม : 40 ครั้ง )