เย็นยอดกตัญญู
ชื่อผู้แต่ง : สุมาลี โฆษิตนิธิกุล
เลขหมู่ : 1
จำนวนหน้า : 38
เข้าอ่าน : 95 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว
เปิดอ่านโดย MBook | PDF

2019-10-30 15:43:03 เข้าชม : 95 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เรื่อง เย็นยอดกตัญญู ซึ่งมีข้อคิดเห็นที่เป็นหลักธรรม คือ ความกตัญญูต่อบุพการี ความอดทนอดกลั้นและขยันหมั่นทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ ถึงแม้ร่างกายไม่สมประกอบแต่ก็มีความพยายาม ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค จนประสบความสำเร็จ สามารถทำงานหาเลี้ยงบุพการีและครอบครัวได้สมตามความตั้งใจ โดยได้รับอนุญาตจากคุณสุมาลี โฆษิตนิธิกุล เจ้ าของลิขสิทธิ์ให้นำเนื้อหามาวาดเป็นภาพการ์ตูนประกอบเรื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ สนุกสนานและได้รับความรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจากหนังสือการ์ตูน แล้วนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
หมายเหตุ : ระบบหนังสือออนไลน์ Book Online เป็นเพียงระบบที่อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ โดยมีบรรณารักษ์แต่ละแห่งอัพหนังสือเข้าระบบ [ บรรณารักษ์ กรุณาตรวจสอบหนังสือก่อนอัพขึ้นระบบด้วย เพราะอาจมีลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนั้นๆ ]

หนังสือแนะนำ