หลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ชื่อผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy)
เลขหมู่ : 600 – เทคโนโลยี
จำนวนหน้า : 87
เข้าอ่าน : 176 ครั้ง
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง
เปิดอ่านโดย MBook | PDF

2019-08-20 13:25:50 เข้าชม : 176 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) มีจำนวนเนื้อหาตลอดหลักสูตร 9 กลุ่ม เนื้อหา ประกอบด้วย สิทธิและความรับผิดชอบ การเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุค ดิจิทัล ความเข้าใจสื่อดิจิทัล แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล สุขภาพดียุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ และ กฎหมาย ดิจิทัล
หมายเหตุ : ระบบหนังสือออนไลน์ Book Online เป็นเพียงระบบที่อำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือออนไลน์ โดยมีบรรณารักษ์แต่ละแห่งอัพหนังสือเข้าระบบ [ บรรณารักษ์ กรุณาตรวจสอบหนังสือก่อนอัพขึ้นระบบด้วย เพราะอาจมีลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนั้นๆ ]

หนังสือแนะนำ