วารสารลูกโลกสีเขียว ปีที่ 14 ฉบับที่ 55 (ก.ค.-ก.ย.62)

ผู้แต่ง :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

GOSSIP STAR issue 600 : Mar 2019

ผู้แต่ง :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด

Campus Star Issue 2

ผู้แต่ง :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

Campus Star Issue 72

ผู้แต่ง :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

Campus Star Issue 71

ผู้แต่ง :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

Campus Star Issue 23

ผู้แต่ง : Mono Publishing
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

GOSSIP STAR Free copy Issue 601

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองจิก