วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563

ผู้แต่ง : กรมคุมประพฤติ
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง

ampus Star issue 65 : Oct 2018

ผู้แต่ง : Mono Publishing
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

ampus Star issue 65 : Oct 2018

ผู้แต่ง : Mono Publishing
โพตส์โดย :

วารสารบ้านอารีย์ Issue 130

ผู้แต่ง : ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางชุมน้อย

จม. ข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข Issue 102

ผู้แต่ง : สสส.
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางชุมน้อย

เกษตรก้าวหน้า Issue 17

ผู้แต่ง :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางชุมน้อย

GOSSIP STAR Issue 602

ผู้แต่ง : บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด

ฮาให้คิด ฉบับ การ์ตูนโป๊(ว)

ผู้แต่ง :
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด