📚 จำนวนห้องสมุดทั้งหมด : 65 แห่ง

ห้องสมุดประชาชนอำเภออาจสามารถ

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพญาเม็งราย

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงแก่น

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ฟ้าหลวง

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงชัย

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงของ

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทิง

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพาน

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอป่าแดด

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่จัน

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอขุนตาล

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สาย

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สรวย

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวง

สังกัด : กศน.จังหวัดเชียงราย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเพ็ญ

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสามหมอ

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนสะอาด

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดกศน.ตำบลเขือน้ำ

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งฝน

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุด กศน.ตำบลนาดี

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุด กศน.ตำบลค้อใหญ่

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านผือ

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดจับ

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุมภวาปี

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยวาน

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านดุง

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองวัวซอ

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหาน

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสร้างคอม

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิบูลย์รักษ์

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนอแสง

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอกู่แก้ว

สังกัด : กศน.จังหวัดอุดรธานี

ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังยาง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอธาตุพนม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสงคราม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแพง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าอุเทน

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอปลาปาก

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมืองนครพนม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอธาตุพนม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหว้า

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

ห้องสมุดออนไลน์กศน.จังหวัดแพร่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสูงเม่น

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสอง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอร้องกวาง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอเด่นชัย

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอลอง

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่

สังกัด : สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่