คู่มือการใช้งาน Flip PDF Professional สร้าง E-Book Online เบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2664

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แผนการศึกษาชาติ (ฉบับสมบูรณ์) พ.ศ.2560-2579

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ) พ.ศ.2561-2580

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต

ผู้แต่ง : ETDA Thailand
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

Pheromone Mania โมเมนต์ร้าย หัวใจหลงเสน่ห์รัก(ทดลองอ่าน)

ผู้แต่ง : PeePigga
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตภูมิ

Good Night My Lash Mistake ราตรีสวัสดิ์รักแท้(ทดลองอ่าน)

ผู้แต่ง : ร เรือในมหาสมุท
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตภูมิ