คู่มือการใช้งาน Flip PDF Professional สร้าง E-Book Online เบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

นามสงเคราะห์ หน่วยงานสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.

ผู้แต่ง : กศน.
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

โดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจ sweet bean - ฉบับทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Durian Sukegawa
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

เธอและแมวตัวนั้น - (She and Her Cat) -ฉบับทดลองอ่าน

ผู้แต่ง : Makoto Shinkai
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

รถอาถรรพณ์

ผู้แต่ง : ptt
เลขหมู่ : ย – เยาชน
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

เมฆน้อยของพระราชา

ผู้แต่ง : รศ.เกริก ยุ้นพันธ์
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

เพลงแผ่นดิน

ผู้แต่ง : ชีวัน วิสาละ
เลขหมู่ : 200 – ศาสนา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว

การเดินทางของความสุข

ผู้แต่ง : ชาญศิลป์ กิตติโชติพานิชย์
เลขหมู่ : 200 – ศาสนา
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว