Total: $1160


เศรษฐกิจพอเพียง

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


เศรษฐกิจพอเพียง


>> รายละเอียดหนังสือ...

เปิดอ่าน
คู่มือศัตรูไม้ดอกและการป้องกันกำจัด

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


คู่มือศัตรูไม้ดอกและการป้องกันกำจัด


>> ติดตามในเล่ม...

เปิดอ่าน
คู่มือศัตรูไม้ดอกและการป้องกัน

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


คู่มือศัตรูไม้ดอกและการป้องกัน


>> รายละเอียดหนังสือ...

เปิดอ่าน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ: เอกสารวิชาการที่ 3/2557

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ: เอกสารวิชาการที่ 3/2557


>> รายละเอียดหนังสือ...

เปิดอ่าน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ: เอกสารวิชาการที่ 3/2557

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ: เอกสารวิชาการที่ 3/2557


>> รายละเอียดหนังสือ...

เปิดอ่าน
กัญชง: Hemp (Cannabis Sativa L. Subsp. sativa)

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


กัญชง: Hemp (Cannabis Sativa L. Subsp. sativa)


>> รายละเอียดหนังสือ...

เปิดอ่าน
กัญชง: Hemp (Cannabis Sativa L. Subsp. sativa)

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


กัญชง: Hemp (Cannabis Sativa L. Subsp. sativa)


>> รายละเอียดหนังสือ...

เปิดอ่าน
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา


>> รายละเอียดหนังสือ...

เปิดอ่าน
รักษ์ภูมิปัญญา

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


รักษ์ภูมิปัญญา


>> ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ฐานการเรียนรู้ รักษ์ภูมิปัญญา ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเก้าเลี้ยว แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งท่องเที่ยงอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์...

เปิดอ่าน
ประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม กศน.ตำบลศรีนาวา

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


ประเมิน กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม กศน.ตำบลศรีนาวา


>> เอกสารประกอบการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 กศน.ตำบลศรีนาวา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก...

เปิดอ่าน
คุณรับมือกับความเครียดได้? : วัยทำงาน

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


คุณรับมือกับความเครียดได้? : วัยทำงาน


>> หนังสือคุณรับมือกับความเครียดได้? : วัยทำงาน ความเครียดไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย แต่เป็นภาวะที่แสดงออกมา เมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม สังคม ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจรวมถึงสภาพร่างกาย เพื่...

เปิดอ่าน
คุณรับมือกับความเครียดได้? : วัยทำงาน

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


คุณรับมือกับความเครียดได้? : วัยทำงาน


>> หนังสือคุณรับมือกับความเครียดได้? : วัยทำงาน ความเครียดไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย แต่เป็นภาวะที่แสดงออกมา เมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อม สังคม ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจรวมถึงสภาพร่างกาย เพื่...

เปิดอ่าน
เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


เมนูอร่อย อาหารลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ


>> หนังสือเมนูอร่อย อาหารลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ ความสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงก็คือการบริโภคอาหารรสเค็มมีโซเดียมสูง ที่มาจากการปรุงเครื่องปรุงรส หรือการเติมในระหว่างการประกอบอาหาร รวมถึงผลิตภัณ...

เปิดอ่าน
รู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นเบาหวาน

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


รู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นเบาหวาน


>> หนังสือรู้ตัวหรือเปล่าว่าเป็นเบาหวาน “เบาหวาน”เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถนำอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วอาหารที่ทานเข้าไปจะย่อยและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลที่กระเพาะและลำไส้ ซึ่งน้ำ...

เปิดอ่าน
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ


>> หนังสือการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ปัจจุบันการพัฒนา ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ส่งผลทำให้ประชาชนมีอายุ ยืนยาวขึ้น จำนวนผู้สูงอายุก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผ...

เปิดอ่าน
โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


>> นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์...

เปิดอ่าน
โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


>> นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย...

เปิดอ่าน
คุณกินดีแล้วหรือยัง?

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


คุณกินดีแล้วหรือยัง?


>> หนังสือคุณกินดีแล้วหรือยัง? ทุกวันนี้เราอาจทานอาหารในแต่ละวันโดยความรู้สึกนึกคิดแค่ว่าหิว หรืออยากทาน หรือทานแล้วอิ่มกับอร่อยแล้วเข้าใจว่าเพียงกินให้อิ่มก็คือการดูแลสุขภาพ โดยที่ไม่รู้ว่าเราทานอาหารที่ดีพอต่อร่...

เปิดอ่าน
เมนูคุณหนูหรรษา

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


เมนูคุณหนูหรรษา


>> หนังสือเมนูคุณหนูหรรษา โดยหนังสือเล่มนี้ จะเป็นกุญแจไขปัญหาลูกเบื่ออาหาร เพราะได้คัดสรร 15 เมนูที่มีความหลากหลาย ทั้งรสชาติ การปรุงแต่งอาหารและสีสันให้จูงใจลูก และที่สำคัญทุกเมนูได้รับการรับรองจากนักโภชนาการว่าเป็...

เปิดอ่าน
วันอาสาฬหบูชา

👉 แนะนำ หนังสือมาใหม่


วันอาสาฬหบูชา


>> ...

เปิดอ่าน

BOOK ITEMS