คู่มือการใช้งาน Flip PDF Professional สร้าง E-Book Online เบื้องต้น

ผู้แต่ง : วสันต์ อินทะ
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว

แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้แต่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

การถอดบทเรียนการทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก บ้านหนองตาเพ็ง

ผู้แต่ง : กศน. อำเภอทุ่งเสลี่ยม สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม

วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2

ผู้แต่ง : ETDA Thailand
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน

แหล่งเรียนรู้ในอำเภอสัตหีบ

ผู้แต่ง : ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสัตหีบ และกศน.อำเภอสัตหีบ
เลขหมู่ : 000 – วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และงานทั่วไป
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน

โดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจ sweet bean

ผู้แต่ง : Durian Sukegawa
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน

เพ้อ

ผู้แต่ง : อ้อมใจ
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชน

เพ้อ

ผู้แต่ง : อ้อมใจ
เลขหมู่ : น – นิยาย
โพตส์โดย : ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตภูมิ