จำนวนห้องสมุดประชาชนฯ ที่ใช้บริการระบบ Book Online จำนวน 301 แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์ใช้งาน

ที่ ชื่อห้องสมุด สังกัด ลิงค์ URL
1 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี กศน.จังหวัดสระบุรี http://book.ml.ac.th/1219130000/
2 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาว สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย http://book.ml.ac.th/1257160006/
3 ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสัตหีบ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี http://book.ml.ac.th/1220090000/
4 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284010001/
5 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกาญจนดิษฐ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284020000/
6 ห้องสมุดประชาชนอำเภอตรอน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ http://book.ml.ac.th/1253020000/
7 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาหม่อม สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา http://book.ml.ac.th/1290120000/
8 ห้องสมุดจังหวัดพะเยาพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา http://book.ml.ac.th/1256010000/
9 ห้องสมุดประชาชนอำเภอขาณุวรลักษบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร http://book.ml.ac.th/1262040000/
10 ห้องสมุดประชาชนอำเภอราษีไศล สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ http://book.ml.ac.th/1233090000/
11 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี http://book.ml.ac.th/1276010001/
12 ห้องสมุดประชาชน อำเภอบ้านนาเดิม สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284130000/
13 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะช้าง สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด http://book.ml.ac.th/1223070000/
14 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลานสกา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช http://book.ml.ac.th/1280030000/
15 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท้ายเหมือง สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา http://book.ml.ac.th/1282080000/
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิชล สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช http://book.ml.ac.th/1280140000/
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอระโนด สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา http://book.ml.ac.th/1290070000/
18 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนแดง สำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230240000/
19 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ http://book.ml.ac.th/1267010001/
20 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้ำเขียว สำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230250000/
21 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบุญมาก สำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230220000/
22 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโป่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี http://book.ml.ac.th/1270050000/
23 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี http://book.ml.ac.th/1222040000/
24 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดจับ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี http://book.ml.ac.th/1241020000/
25 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบัวทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี http://book.ml.ac.th/1212040000/
26 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม สำนักงานกศน.จังหวัดจันทบุรี http://book.ml.ac.th/1222090000/
27 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284030000/
28 ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284060000/
29 ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284180000/
30 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเคียนซา สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284140000/
31 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284090000/
32 กศน.ตำบลโคกกลาง สังกัดกศน.อำเภอลำปลายมาศ สำนักงานกศน.บุรีรัมย์ http://book.ml.ac.th/1231100007/
33 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา http://book.ml.ac.th/1290140000/
34 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนม สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284100000/
35 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิภาวดี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284190000/
36 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระแสง สำนักงานกศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284160000/
37 ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัตภูมิ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา http://book.ml.ac.th/1290090000/
38 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา สำนักงานกศน. จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295030000/
39 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนดินแดง สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ http://book.ml.ac.th/1231200000/
40 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลับแล สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ http://book.ml.ac.th/1253080000/
41 ห้องสมุดประชาชนอำเภอฮอด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250160000/
42 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหล่อ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250240000/
43 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี http://book.ml.ac.th/1222010001/
44 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ http://book.ml.ac.th/1231100000/
45 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง http://book.ml.ac.th/1292050000/
46 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230040000/
47 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอวิเศษชัยชาญ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง http://book.ml.ac.th/1215060000/
48 ห้องสมุด​ประชาชน​อำเภอ​รัตนบุรี​ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์​ http://book.ml.ac.th/1232070001/
49 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา http://book.ml.ac.th/1256060000/
50 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพิชัย สำนักงาน กศน. จังหวัดอุตรดิตถ์ http://book.ml.ac.th/1253070000/
51 ห้องสมุดประชาชน “ เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลำพูน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน http://book.ml.ac.th/1251010001/
52 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ http://book.ml.ac.th/1254080000/
53 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252100000/
54 ห้องสมุดประชาชนอำเภอชำนิ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ http://book.ml.ac.th/1231180000/
55 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองจิก สำนักงาน จังหวัดปัตตานี http://book.ml.ac.th/1294030000/
56 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านตาขุน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284090000/
57 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะปง สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา http://book.ml.ac.th/1282030000/
58 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี http://book.ml.ac.th/1294010001/
59 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ลาน สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี http://book.ml.ac.th/1294120000/
60 ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหริ่ง สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี http://book.ml.ac.th/1294090000/
61 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะพ้อ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี http://book.ml.ac.th/1294110000/
62 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสายบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี http://book.ml.ac.th/1294070000/
63 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ http://book.ml.ac.th/1238080000/
64 ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะรัง สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี http://book.ml.ac.th/1294100000/
65 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะเปอร์ กศน.จังกวัดระนอง http://book.ml.ac.th/1285030000/
66 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา http://book.ml.ac.th/1256010001/
67 ห้องสมุดอำเภอหนองเสือ สำนักงานจังหวัดปทุมธานี http://book.ml.ac.th/1213040000/
68 ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะขาม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี http://book.ml.ac.th/1222050000/
69 ห้องสมุดประชาชนอำเภอมายอ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี http://book.ml.ac.th/1294050000/
70 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง สำนักงานกศน.จังหวัดระนอง http://book.ml.ac.th/1285010002/
71 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอย สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี http://book.ml.ac.th/1219020000/
72 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุุรินทร์ http://book.ml.ac.th/1232010001/
73 ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านมะขามเตี้ย สำนักงานกศน.กาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271110000/
74 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางขัน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช http://book.ml.ac.th/1280170000/
75 ห้องสมุดประชาชนอำเภอชะอวด สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช http://book.ml.ac.th/1280070000/
76 ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"เขาขุนพนม กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช http://book.ml.ac.th/1280020000/
77 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรหมคีรี สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช http://book.ml.ac.th/1280020001/
78 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอแม่สะเรียง สำนักงาน กศน.แม่ฮ่องสอน http://book.ml.ac.th/1258040000/
79 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสองแคว สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน http://book.ml.ac.th/1255130000/
80 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ http://book.ml.ac.th/1281010001/
81 ห้องสมุดปนะชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอปักธงชัย สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230140000/
82 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินมะปราง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก http://book.ml.ac.th/365090000/
83 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังหิน สำนักงาน กศนฬจังหวัดศรีสะเกษ http://book.ml.ac.th/1233160000/
84 ห้องสมุดประชาชน"เแลิมราชกุมารี"อำเภอกระทุ่มแบน สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร http://book.ml.ac.th/1274020000/
85 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสามพราน กศน.อำเภอสามพราน http://book.ml.ac.th/1273060000/
86 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี สำนักงาน​ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271010001/
87 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271010000/
88 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาคิชฌกูฏ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี http://book.ml.ac.th/1222100000/
89 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีประจันต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี http://book.ml.ac.th/172050000/
90 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี http://book.ml.ac.th/1276010001/
91 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี http://book.ml.ac.th/1294020000/
92 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านหมอ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี http://book.ml.ac.th/1219060000/
93 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสากเหล็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร http://book.ml.ac.th/1266090000/
94 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ http://book.ml.ac.th/1234190000/
95 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยกระเจา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271130000/
96 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมทวน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271090000/
97 ห้องสมุดประชาชนอำเภอ​วังสมบูรณ์​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดสระแก้ว​ http://book.ml.ac.th/1227090000/
98 ห้องสมุดระชาชนอำเภอสังขละบุรี สำนักงาน กศน.กาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271080000/
99 ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอทองผาภูมิ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271070000/
100 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองปรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271120000/
101 สำนักงาน​ กศน.จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงาน​ กศน.จังหวัดสิงห์บุรี http://book.ml.ac.th/1217010001/
102 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทม กศน.จังหวัดนครพนม http://book.ml.ac.th/1248110000/
103 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต http://book.ml.ac.th/1283020001/
104 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252030000/
105 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252060000/
106 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะนาเระ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี http://book.ml.ac.th/1294040000/
107 ห้องสมุดประชาชน จังหวัดชลบุรี สำนักงาน จังหวัดชลบุรี http://book.ml.ac.th/1220040000/
108 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุขสำราญ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง http://book.ml.ac.th/1285050000/
109 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252100000/
110 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสริมงาม สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252040000/
111 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่เมาะ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252020000/
112 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเถิน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252080000/
113 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่พริก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252090000/
114 ห้องสมุดประชาชนอำเภองาว สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252050000/
115 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองปาน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252130000/
116 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252070000/
117 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252120000/
118 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสบปราบ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252110000/
119 ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกระทถ่มแบน สำนักงานกศน.จังหวัดสมุทรสาคร http://book.ml.ac.th/1274020000/
120 ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอชุมพวง นครราชสีมา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230170000/
121 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวานรนิวาส สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร http://book.ml.ac.th/1247080000/
122 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252010000/
123 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252010001/
124 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านลาด สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี http://book.ml.ac.th/1276060000/
125 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี http://book.ml.ac.th/1276070000/
126 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอกะทู้ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต http://book.ml.ac.th/1283020000/
127 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู http://book.ml.ac.th/1239010001/
128 กศน.ตำบลบุดี สำนักงานกศน.จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295010002/
129 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเขาหลวง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด http://book.ml.ac.th/1245200000/
130 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี http://book.ml.ac.th/1234040000/
131 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับปุด สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา http://book.ml.ac.th/1282070000/
132 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดงหลวง สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร http://book.ml.ac.th/1249040000/
133 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271010000/
134 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา http://book.ml.ac.th/1224850000/
135 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ่แพลแย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271030000/
136 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สำนักงาน กศน. นครราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230320009/
137 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน พะ้ยา http://book.ml.ac.th/1256040000/
138 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอหนองฉาง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี http://book.ml.ac.th/12640000/
139 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางใหญ่ กศน.จังหวัดนนทบุรี http://book.ml.ac.th/1212030001/
140 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย http://book.ml.ac.th/1264090000/
141 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอจุน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา http://book.ml.ac.th/1256020000/
142 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอลาดหลุมแก้ว กศน. จังหวัดปทุมธานี http://book.ml.ac.th/1213050000/
143 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย http://book.ml.ac.th/1264060000/
144 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเก้าเลี้ยว กศน.อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ http://book.ml.ac.th/1260060006/
145 ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ http://book.ml.ac.th/1232060000/
146 ห้องสมประชาชนอำเภอโกรกพระ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ http://book.ml.ac.th/1260020000/
147 ห้องสมุดประชาชนอำเภออาจสามารถ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด http://book.ml.ac.th/1245140000/
148 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าตะโก สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ http://book.ml.ac.th/1260080000/
149 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร http://book.ml.ac.th/1286040000/
150 ห้องสทุดประชาชนอำเภอพระทองคำ สำนักงาน กศน. อำเภอพระทองคำ http://book.ml.ac.th/1230280000/
151 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแกดำ สำนักงาน​ กศน.จังหวัดมหาสารคาม http://book.ml.ac.th/1244020000/
152 ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากฟ้า สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ http://book.ml.ac.th/1260120000/
153 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ http://book.ml.ac.th/1260070000/
154 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่สอด สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก http://book.ml.ac.th/1263060000/
155 ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสวี สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร http://book.ml.ac.th/12860000/
156 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบาล สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอนุธยา http://book.ml.ac.th/1214050000/
157 ห้องสมุดประชาชนอำเภอราชสาส์น สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา http://book.ml.ac.th/1224070000/
158 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุดรัง สำนักงานกศน.จังหวัดมหาสารคาม http://book.ml.ac.th/1244120000/
159 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม http://book.ml.ac.th/1244050000/
160 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเมิง สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250080000/
161 ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล http://book.ml.ac.th/1291070000/
162 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสะเดา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา http://book.ml.ac.th/1290100000/
163 ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส http://book.ml.ac.th/1296050000/
164 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าศาลา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรมราช http://book.ml.ac.th/1280008000/
165 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจันทร์ สำนักงานกศน.จังหวัดศรีสะเกษ http://book.ml.ac.th/1233180000/
166 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมสารคาม สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา http://book.ml.ac.th/1224060000/
167 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนคูณ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ http://book.ml.ac.th/1233130000/
168 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://book.ml.ac.th/1214040000/
169 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน http://book.ml.ac.th/1255010001/
170 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านเหลื่อม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230050000/
171 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแสง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี http://book.ml.ac.th/1241210000/
172 องสมุดประชาชนอำเภอศิลาลาด สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ http://book.ml.ac.th/1233220000/
173 กศน.อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน http://book.ml.ac.th/1258040001/
174 ห้องสมุดประชาชนอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี http://book.ml.ac.th/1225070000/
175 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองมหาสารคาม สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม http://book.ml.ac.th/1244010001/
176 ห้องสมุดประชาชนอำเภอจักราช สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230060000/
177 ห้องสมุดประชาชนอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต http://book.ml.ac.th/1283030000/
178 ห้องสมุดกศน.ตำบล​นา​โบสถ์​ สำนักงาน​กศน.จังหวัด​ตาก​ http://book.ml.ac.th/1263090003/
179 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวง สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย http://book.ml.ac.th/1257180000/
180 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ริม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250070001/
181 กศน.ตำบลลาดหญ้า สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271010000/
182 กศน.ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง อุทัยธานี http://book.ml.ac.th/1261040000/
183 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอธาตุพนม สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม http://book.ml.ac.th/1248050000/
184 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองกาญจนบุรี กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271010000/
185 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนมทวน สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี http://book.ml.ac.th/1271090000/
186 ห้องสมุดประชาชน​"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอ​ช้างกลาง​ สำนักงาน​ กศน.นครศรีธรรมราช​ http://book.ml.ac.th/1280220000/
187 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอดอกคำใต้ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา http://book.ml.ac.th/125605000/
188 กศน.ตำบลทุ่งกล้วย สำนักงานกศน.จังกวัดพะเยา http://book.ml.ac.th/1256080000/
189 กศน.ตำบลม่วงยาย ศูนย์กศน.อำเภอเวียงแก่น http://book.ml.ac.th/1257130000/
190 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองไผ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ http://book.ml.ac.th/1267070000/
191 ห้องสมุดประชาชนอำเภอตาพระยา กศน.จังหวัดสระแก้ว http://book.ml.ac.th/1227030000/
192 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงกลาง สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน http://book.ml.ac.th/1255090000/
193 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเสาไห้ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี http://book.ml.ac.th/1219100000/
194 กศน.ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท http://book.ml.ac.th/1218060000/
195 กศน.ตำบลบึงสามพัน เพชรบูรณ์ http://book.ml.ac.th/1267080009/
196 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงคาน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย http://book.ml.ac.th/1242030000/
197 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองราชบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี http://book.ml.ac.th/1270010001/
198 กศน.ตำบลโนนรัง สำนักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230170010/
199 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสรรคบุรี สำนักงานกศน.จังหวัดชัยนาท http://book.ml.ac.th/1218050000/
200 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังน้ำเย็น สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว http://book.ml.ac.th/1227040000/
201 ห้องสมุดประชาชนอำเภอขารุวรลักษบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร http://book.ml.ac.th/1262040000/
202 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี กศน.จังหวัดลพบุรี http://book.ml.ac.th/1216010001/
203 ประชาชนอำเภอค้อวัง สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร http://book.ml.ac.th/1235070000/
204 กศน.อำเภอเชียงของ สำนักงานกศน.จังหวัดเชียงราย http://book.ml.ac.th/1257030000/
205 กศน.ตำบลแม่วะ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง http://book.ml.ac.th/1252080000/
206 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแห้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย http://book.ml.ac.th/1242060000/
207 ห้องสมุดประชาชนเทพสถิต สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ http://book.ml.ac.th/1236090000/
208 กศน.ตำบลทับยา กศน.จังหวัดสิงห์บุรี http://book.ml.ac.th/1217060003/
209 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุ่งคล้า สำนักงาน.กศน.จังหวัดบึงกาฬ http://book.ml.ac.th/1238080000/
210 ห้องสมุดประชาชนอำเภอโกรกพระ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ http://book.ml.ac.th/1260020000/
211 กศน.ตำบลโกรกพระ สำนักงานกศน.จังหวัดนครสวรรค์ http://book.ml.ac.th/1260020001/
212 กศน.ตำบลวังคีรี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง http://book.ml.ac.th/1292060000/
213 ห้องสมุดประชาชนอำเภอราษีไศล สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ http://book.ml.ac.th/1233090000/
214 ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอโพธิ์ทอง สำนักงาน กศน.จังอ่างทอง http://book.ml.ac.th/1215040001/
215 ห้องสมุดประชานอำเภอโคกสูง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว http://book.ml.ac.th/1227080000/
216 กศน.ตำบลโคกสูง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว http://book.ml.ac.th/1227080001/
217 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวัฒนานคร สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว http://book.ml.ac.th/1227050000/
218 กศน.ตำบลหนองแวง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว http://book.ml.ac.th/1227080003/
219 ห้องสมุดประชาชนอำเภอชุมแสง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ http://book.ml.ac.th/1260030000/
220 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเทพา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา http://book.ml.ac.th/1290050000/
221 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหาด สระเเก้ว http://book.ml.ac.th/1227020000/
222 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกระแสสินธุ์ สำนักงานกศน.จังหวัดสงขลา http://book.ml.ac.th/1290080000/
223 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหกลวง กศน.ปทุมธานี http://book.ml.ac.th/1213020000/
224 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพยุห์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ http://book.ml.ac.th/1233200000/
225 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหว้านใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร http://book.ml.ac.th/1249060000/
226 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าบ่อ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย http://book.ml.ac.th/1243020000/
227 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250040000/
228 กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว http://book.ml.ac.th/1227070000/
229 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาทวี สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา http://book.ml.ac.th/1290040000/
230 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองบัว สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ http://book.ml.ac.th/1260040000/
231 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพรเจริญ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ http://book.ml.ac.th/1238020000/
232 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวง สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย http://book.ml.ac.th/1257180000/
233 กศน.ตำบลเวียงต้า สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ http://book.ml.ac.th/1254030004/
234 ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชโย กศน.อำเภอไชย สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง http://book.ml.ac.th/1215020000/
235 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ http://book.ml.ac.th/1267010001/
236 กศน.ตำบลหนองกุงทับม้า สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี http://book.ml.ac.th/1241100001/
237 ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำเกลี้ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ http://book.ml.ac.th/1233150000/
238 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนครหลวง สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://book.ml.ac.th/1214030000/
239 กศน.ตำบลตาสิทธิ์ กศน.จังวัดระยอง http://book.ml.ac.th/1221060002/
240 กศน.ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง สำนักงานกศน.จังหวัดสระบุรี http://book.ml.ac.th/1219040000/
241 กศน.เขตบางคอแหลม สนง.กศน.กทม. http://book.ml.ac.th/1210310000/
242 กศน.ตำบลอินคีรี สำนักงานกศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช http://book.ml.ac.th/1280020000/
243 กศน.ตำบลฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250110014/
244 ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง กศน.จังหวัดสตูล http://book.ml.ac.th/1291030000/
245 ห้องสมุดตำบลบ้านเอื้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม http://book.ml.ac.th/1248080000/
246 กศน.ตำบลต้นโพธิ์ สิงห์บุรี http://book.ml.ac.th/1217010006/
247 กศน.ตำบลหนองยาง สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี http://book.ml.ac.th/1261040000/
248 กศน.อำเภอทุ่งหว้า สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล http://book.ml.ac.th/1291060000/
249 ห้องสมุดประชาชนอำเภอช้างกลาง นครศรีธรรมราช http://book.ml.ac.th/1280220000/
250 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอคำชะอี สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร http://book.ml.ac.th/1249050000/
251 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน กศน.จังหวัดชุมพร http://book.ml.ac.th/1286040000/
252 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพาน เชียงราย http://book.ml.ac.th/1257050000/
253 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านดุง สำนักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี http://book.ml.ac.th/1241110000/
254 ห้องสมุดออนไลน์ กศน.เขตลาดพร้าว สำนักงาน กศน.กทม. http://book.ml.ac.th/1210380000/
255 กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล http://book.ml.ac.th/1291060004/
256 ห้องสมุดประชาชนอำเภอละแม สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร http://book.ml.ac.th/1286050000/
257 ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองราชบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี http://book.ml.ac.th/1270010001/
258 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแค http://book.ml.ac.th/1219030000/
259 ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากคาด สำนักงานกศน.จังหวัดบึงกาฬ http://book.ml.ac.th/1238050000/
260 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่อาย กศน.จ.เชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250100000/
261 ศว.ยะลา สำนักงาน กศน. http://book.ml.ac.th/1295010000/
262 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้างฉัตร สำนักงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร http://book.ml.ac.th/1252120000/
263 กศน.อำเภอฉะเชิงเทรา กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา http://book.ml.ac.th/1224010001/
264 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย http://book.ml.ac.th/1257010001/
265 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับ สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ http://book.ml.ac.th/1281070000/
266 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสูงเม่น สำนักงาน กศน .จังหวัดแพร่ http://book.ml.ac.th/1254540000/
267 ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยปราการ สำนักงาน กศน.อำเภอไชยปราการ http://book.ml.ac.th/1250210000/
268 ห้องสมุดอำเภอแก่งคอย กศน.สระบุรี http://book.ml.ac.th/6113000484/
269 ห้องสมุด กศน.ตำบลตานี สุรินทร์ http://book.ml.ac.th/1232050014/
270 ห้องสมุด กศน.ตำบลแม่สรวย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย http://book.ml.ac.th/1257100001/
271 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสันทราย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250140000/
272 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางเลน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม http://book.ml.ac.th/1273050000/
273 ห้องสมุดประชาชนอำเภอวาปีปทุม สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม http://book.ml.ac.th/1244090000/
274 กศน.ตำบลสันติสุข กศน.จังหวัดเชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250240004/
275 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน http://book.ml.ac.th/1251050000/
276 กศน.อำเภอลี้ กศน.จังหวัดลำพูน http://book.ml.ac.th/1251040000/
277 กศน.ตำบลนางัว สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี http://book.ml.ac.th/1241180001/
278 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงดาว สำนักงานกศน.จังหวัดเชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250000000/
279 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีวิไล สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ http://book.ml.ac.th/1238070000/
280 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล http://book.ml.ac.th/1291060000/
281 ห้องสมุดประชาชนอำเภอยางชุมน้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ http://book.ml.ac.th/1233020000/
282 กศน.อำเภอบ้านนาสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://book.ml.ac.th/1284120000/
283 กศน. อำเอเมืองอุทัยธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี http://book.ml.ac.th/1261010001/
284 กศน.ตำบลเกาะสะท้อน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส http://book.ml.ac.th/1296020000/
285 ทองหลาง นครราชสีมา http://book.ml.ac.th/1230060000/
286 ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกหนองลาด สพป.บึงกาฬ http://book.ml.ac.th/1038660348/
287 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสัตหีบ สำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี http://book.ml.ac.th/6123000822/
288 กศน.ตำบลปงตำ สำนักงาน​กศน.จังหวัดเชียงใหม่ http://book.ml.ac.th/1250210001/
289 ห้องสมุดโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สพม 3 http://book.ml.ac.th/1012230165/
290 สมาคมข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร http://book.ml.ac.th/0890529898/
291 ห้องสมุด สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล http://book.ml.ac.th/1291010000/
292 ห้องสมุดประชาชนอำเภอบันนังสตา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295030000/
293 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกรงปินัง สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295080000/
294 ห้องสมุดประชาชนอำเภอยะหา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295050000/
295 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเบตง สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295020000/
296 ห้องสมุดประชาชนอำเภอธารโต สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295040000/
297 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295010001/
298 ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยะลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295010101/
299 ห้องสมุดประชาชนอำเภอรามัน สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295060000/
300 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา http://book.ml.ac.th/1295070000/
301 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงเก่า ขอนแก่น http://book.ml.ac.th/1240290000/